Rekordmånga i Göteborgsregionen fick hjälp av Företagsakuten under 2020

26 februari 2021
Maria Lindström är projektledare på Företagsakuten vid Business Region Göteborg och har varit i kontakt med många företagare som hamnat i ekonomiska problem.
Förra året innebar en stor utmaning för många företag. Under 2020 fick 100 företag i regionen hjälp av Företagsakuten, det är mer än dubbelt så många som ett “vanligt” år. Men fler än åtta av tio företag som söker hjälp räddas. Det visar 2020 års statistik av insatserna från Företagsakuten vid Business Region Göteborg.

Observera att Företagsakuten har upphört och vi hänvisar istället till  Företagslotsen för frågor och rådgivning.

 

Under 2020 har rekordmånga företagare som driver livskraftiga företag hört av sig, många har hamnat i ekonomiska problem på grund av coronapandemin.

– Vi försöker hjälpa till att ta tag i de akuta problem bolagen har och därmed undvika konkurser och rädda arbetstillfällen. Ju tidigare man kontaktar oss desto större är chansen att vi tillsammans kan hitta fungerande lösningar, säger Maria Lindström, projektledare på Företagsakuten.

Erfarna rådgivare hjälper företagare

Hos Företagsakuten arbetar fem erfarna ekonomiska rådgivare. Om man som företag står inför en svår ekonomisk situation kan man få upp till fem timmars rådgivning med någon av dem. Under 2020 sökte 100 företag i Göteborgsregionen kostnadsfritt stöd hos Företagsakuten varav 83 företag är fortsatt aktiva. 

– Många som hör av sig nu är företagare som kämpat för försöka kunna driva sina verksamheter vidare men hamnat i ett läge då de inte vet vad de ska göra, förklarar Maria Lindström. De behöver hjälp att göra sin verksamhet lönsam igen. Därför är det viktigt att vara förberedd, att man har en beredskapsplan och koll på sin ekonomi, så att man inte behöver hamna i ett krisläge eller att det går så långt att man behöver lägga ner sin verksamhet.

De flesta som tagit kontakt med Företagsakuten är småföretagare som sitter på stora fasta kostnader och som tappat kunder och intäkter.   

– De flesta som söker hjälp hos Företagsakuten är företag med upp till 20 anställda och trenden hos oss är att färre företag går i konkurs, till skillnad från övriga landet, förklarar Maria Lindström.

Det lönar sig att ta hjälp

Varje räddat företag betyder så klart väldigt mycket för de inblandade människorna, bakom statistiken döljer sig många personliga öden. Det lönar sig att ta hjälp när företaget börjar få problem, men det kan vara ett känslomässigt stort steg för många småföretagare. 

– Vi är väldigt stolta att vi bidragit till att fler i regionen har ett arbete att gå till, menar Maria Lindström. Vår rådgivning gör skillnad, statistiken visar att vi räddar fler än åtta av tio företag. I många fall leder vår rådgivning till en nytändning i bolaget, företagaren ser nya möjligheter och fokuserar på det som är viktigt i företaget. Några av dem har till och med fortsatt till vårt tillväxtprogram Expedition Framåt för att de vill jobba strukturerat med att utveckla verksamheten. 

Syftet är att undvika konkurser

Sedan starten av Företagsakuten år 1997 har Business Region Göteborg erbjudit fem timmars kostnadsfri rådgivning till 1622 företag som av olika orsaker hamnat i en akut ekonomisk situation. Syftet har varit att undanröja de akuta problem bolagen haft och därmed undvika dessa konkurser.  

Insatserna har också effekt över längre tid. 129 företag i Göteborgsregionen sökte under åren 2017-2019 aktivt hjälp för sin ekonomiska situation. Nu visar en utvärdering av Företagsakutens insatser att 66% av dem är fortsatt aktiva.

 

Företagsakuten erbjuder 5 timmars kostnadsfri rådgivning, detta gör vi:

  • Vi träffas, går igenom din situation och gör en bedömning av läget

  • Vi ger råd om vad som är mest akut att ta tag i

  • Vi skapar tillsammans en handlingsplan för hur du går vidare

  • Vi hjälper dig i kontakter och i förhandlingar med till exempel leverantörer och kreditgivare

Underkategori
Företagsakuten hjälper företag i Göteborgsregionen med ekonomiska problem
Business Region Göteborg har många års erfarenhet av att jobba med företag i ekonomiska svårigheter. Rådet är att inte vänta för länge med att ta kontakt.

Snabbfakta:

  • Sedan 1997 har 1622 företag fått ekonomisk rådgivning hos Företagsakuten. 

  • En sammanställning visar att 129 företag har fått hjälp under åren 2017-2019. Av dessa var 66% fortsatt aktiva då undersökningen gjordes. 

  • Under 2020 räddades 83 av 100 sökande företag, vilket berörde totalt 292 arbetstillfällen. 

  • Företagsakuten drivs av Business Region Göteborg och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Tipsa en vän