RISE ska realisera hållbara idéer inom Gothenburg Green City Zone

1 juni 2022
I Gothenburg Green City Zone ska innovationsidéer bli till verklighet. RISE Research Institutes of Sweden, är en av initiativtagarna och bidrar som kunskapskälla och forskningsutförare.

Från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och bort till Forsåker i Mölndal sträcker sig den zon som är Gothenburg Green City Zone. Med hjälp av en mängd olika aktörer och ny teknik är målet att skapa helt utsläppsfria transporter fram till år 2030. RISE, som ägs av svenska staten, har egentligen inget egenintresse i deltagandet i Gothenburg Green City Zone och har inte som uppdrag att generera någon vinst.  

– Vi finns till för att hjälpa näringsliv och samhälle i omställningen till det nya hållbara. Det handlar också om att hjälpa svenska bolag att vara konkurrenskraftiga i världen. Man kan säga att vårt bidrag är att lyfta andra. Vi är också aktören som överbryggar det glapp som kan finnas mellan forskning och näringsliv, säger Eilert Johansson, affärs- och innovationsområdeschef för mobilitet på RISE.

Innovationer ska bli verklighet 

RISE samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. De är aktiva inom många olika områden, men mycket handlar om transport och mobilitet. I Gothenburg Green City Zone är RISE:s roll framför allt att vara en stor kunskapskälla och forskningsutförare. RISE har på olika håll i landet labb, testbanor och mobilitetsarenor där olika innovationer och idéer testas.  

– I Gothenburg Green City Zone kommer det gå att se hur de olika idéerna fungerar i verkligheten i riktiga miljöer med allmänheten som användare. Det vi ska prova är sådant som har funnits som forsknings- och innovationsidéer tidigare, och nu kan vi få ut det i verkligheten, säger Eilert Johansson.

Visionen är att lösningarna sedan ska kunna skalas upp och spridas till andra städer i Sverige och vidare ut i världen. Vilka alla de lösningar och idéer som kommer att testas inom intiativet är inte bestämt ännu – däremot inom vilka områden de kommer att vara. Och de första projekten och testerna är redan i gång 
 
– Målet är att bidra till omställningen för ett fossilfritt transportsystem. Det handlar om att använda nollemissionsfordon, där många är elektrifierade. Men även biobränslen, som är så gott som utsläppsfria, kan användas.

Digitalisering och automation som möjliggörare

Ett annat tema som det kommer att arbetas med inom är digitalisering som möjliggörare för hållbara mobilitetstjänster.   

– Det handlar om att göra mobilitetstjänsterna attraktiva. För individen räcker det inte bara med att en lösning är hållbar. Om man ska ersätta ett gammalt transportslag med något nytt måste det vara både billigt, bekvämt, tillgängligt och person- och trafiksäkert för att det ska vara attraktivt. Därför behöver vi ta reda på hur man skapar hållbara beteenden som behövs när det gäller personmobilitet. 

Ytterligare ett tema som kan komma att ingå i projektet är automation, det vill säga självkörande fordon, som är just ett exempel på hur mobilitetstjänster kan göras attraktiva.    

– Automation är inte bara en grej för att visa häftig teknik. Om det ska bli attraktivt för mig att inte äga en bil, utan ersätta den med en bilpoolstjänst, så behöver jag ha en bilpool nära mitt hem. Finns inte det är det inte attraktivt för mig. Men den dagen det finns en självkörande teknik som är så pass bra att bilen kan köra hem till mig på egen hand och ställa sig på gatan utanför – då blir det attraktivt och fler kommer känna att de kan släppa sin ägda bil. Då blir automationen en möjliggörare för en del i ett hållbart transportsystem, säger Eilert Johansson.  

 

FAKTA

Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone, är en zon där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria till år 2030. Zonen består av tre områden – Lindholmen på Hisingen, Forsåker i Mölndal och evenemangsstråket i centrala Göteborg. Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone. 

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis inom olika områden och 130 test- och demonstrationsmiljöer för teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor arbetar RISE för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Huvudkategori

Tipsa en vän