Road map gör att företagare når sina mål snabbare

16 oktober 2019
Företagsrådgivarna på Expedition Framåt resonerar kring vinsten för företagare att ha en strategisk plan att jobba efter. Denna planering blir inte bara ännu en arbetsuppgift utan frigör snarare tid för organisationen.
Tillhör du de företagare som har mål och visioner men tycker att du inte hinner fundera över hur du ska nå dem? Statistiken visar att en strategisk plan ökar möjligheterna att nå hela vägen fram – Expedition Framåts rådgivare och konsulter kan hjälpa dig på vägen.

Affärsplan. Jodå, det är det många företag som har. Om inte annat kanske den skrevs när företaget grundades, när banken behövde underlag för finansiering eller efter någon workshop med fokus på framtiden. Men vad hände med den sedan? Står den prydligt instoppad i bokhyllan och samlar damm eller ligger den i ett sällan öppnat word-dokument i datorn? En inte helt ovanlig situation, menar Ywonne Genberg, en av Business Region Göteborgs företagsrådgivare inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

– Många tänker på just affärsplanen när vi pratar om en strategisk plan för tillväxt, eller road map som vi ofta kallar den. Det är otroligt viktigt att en sådan plan inte blir liggande orörd utan i stället är ett aktivt dokument som man agerar efter varje dag, säger hon.

Underkategori
Ywonne Genberg, företagsrådgivare på Expedition Framåt

Den strategiska planen grundar sig på den företagsanalys som företag som deltar i Expedition Framåt kan göra och fokuserar på de affärsområden som ska bearbetas för att nå tillväxt. Den hjälper dig att hålla rätt kurs på väg framåt mot målen du satt upp och navigera förbi eventuella hinder. Expedition Framåts statistik över medlemsföretagens tillväxtpotential visar att de som har en strategisk plan lyckas bättre med att nå målen än de som inte har en. Men för många företagare är det kanske knappt om tid att sätta sig ned och få den där strategiska planen på plats. Då är det viktigt att förstå att timmarna man lägger på sin strategiska plan är väl investerad tid.

– Faktum är att en strategisk plan är en förutsättning för bättre planering, och att den därför snarare skapar mer tid, säger Johan Eckebrant.

TA HJÄLP FÖR ATT HITTA "HURET"

Hur ska man då gå tillväga för att skaffa sig en hållbar strategisk plan och sedan jobba efter den? Företagsrådgivare Johan Eckebrant har tillsammans med Expedition Framåts företagskonsulter bidragit till att många företag effektivt skapat en strategisk plan. Hans första råd är att be om hjälp utifrån och få jobbet gjort ordentligt från början.

– Målen är vad, strategin är hur. Det är ju hur enkelt som helst att sätta ett omsättningsmål – men inte lika lätt att ta sig dit. Det är huret som är det svåra, slår han fast.

Johan Eckebrant, företagsrådgivare på Expedition Framåt

Det brukar gå till så att företagets ledning sitter ned tillsammans med Expedition Framåts konsult och steg för steg går igenom visionen och diskuterar sätt att ta sig dithän, bit för bit. Expedition Framåts grundidé – och det här har påpekats många gånger – är dock att konsulter och rådgivare inte gör jobbet åt dig som företagare, utan stöttar dig att göra det själv.

– Om du till exempel har satt ett omsättningsmål på tolv miljoner för nästa år, dissekerar man hur ni ska göra för att ta er dit. Ska ni addera en målgrupp? Röra er på ett större geografiskt område? Vilka ska ni träffa där, hur många mässor ska ni medverka på, hur många fler prospects behöver säljarna ringa varje vecka? fortsätter Johan Eckebrant.

BRYT NED PLANEN I DELMOMENT

Ytterligare ett råd är att just så bryta ned den strategiska planen i delar och moment för att på så sätt både förenkla arbetet och få överblick.

– Annars kan det strategiska arbetet lätt ses som en jättestor, ogreppbar klump som man inte orkar med. Det måste vara konkreta, tydliga saker som ska göras och klart vem som ska göra det, säger Ywonne Genberg.

För i detta läge kan det börja kännas som att att-göra-listan är lite väl lång. Experterna på Expedition Framåt rekommenderar då att man dels inte lägger en strategisk plan och åtgärder på för lång sikt, kanske bara på ett år framåt i tiden, dels att man som vd delegerar.

– Att som ledare jobba själv är både svårt och tråkigt. Strategierna måste delas upp på andra, annars blir saker i värsta fall inte gjorda. Också här kan vi vara med och hjälpa till i utformningen av en ledningsgrupp om man inte haft en tidigare, eller att anpassa den befintliga ledningsgruppen och fördela arbetsuppgifter och ansvar så att förutsättningarna blir optimala för att målen ska nås, säger Ywonne Genberg.

VERKTYG SOM ANVÄNDS DAGLIGEN

Och, som sagt, sedan gäller det att använda den strategiska planen på rätt sätt. Nämligen varje dag. Ett steg i rätt riktning är att förankra den hos samtliga medarbetare på företaget.

– Det är väldigt viktigt att få alla i företaget att dra åt samma håll och förstå och tro på visionen och vägen dit. Det handlar ofta om beteenden som ska förändras, och det gör man inte med en quick fix, säger Johan Eckebrant.

Hur förankrad, konkret och operativ den strategiska planen än är kan ju förstås verkligheten, arbetssituationen, produktionstoppar eller förändrade förutsättningar bidra till att det strategiska arbetet sätts på sparlåga. Det är inget ovanligt, särskilt i små och medelstora företag och svängande konjunktur.

– Vi vet ju hur det är: om man har fullt upp med att leverera är det svårare att hinna med det strategiska och långsiktiga. Men vi har sett att de företagare som ger sig själv tid att lyfta blicken lite grann och koppla bort tunnelseendet, de går det bättre för. De ser strategin som ett verktyg att bli bättre, säger Ywonne Genberg.

Tipsa en vän