Så skapar du lönsam företagskultur

8 september 2017
En generös och stöttande företagskultur bygger lönsamhet och det är något som många företag strävar efter – samtidigt är det få som vet hur man når dit. Men efter gårdagens ledarseminarium med Elisabet Vinberg Hearn har företagsledarna i Expedition Framåts tillväxtprogram kommit lite längre på vägen.

Skillnaden mellan att ha engagerade eller oengagerade medarbetare kan verkligen avläsas i ett företags ekonomiska resultat. En amerikansk studie undersökte 207 företag under 20 år och fann då att bolagen med en mycket effektiv företagskultur växte med 682 procent, samtidigt som deras börsvärden ökade med hela 901 procent. För företag med mindre effektiv företagskultur var motsvarande siffror 166 respektive 74 procent.

Egentligen är det hela inte särskilt konstigt; på ett genomsnittligt företag är bara 15 procent av medarbetarna fullt engagerade i sina arbeten – vilket innebär att ledare som bara är lite skickligare på att engagera sina medarbetare snabbt kan skapa stora värden och därmed öka lönsamheten.

Underkategori

Siffrorna kommer från Elisabet Vinberg Hearn, som arbetat med ledarskap och företagskultur i 20 år. Den 7 september föreläste hon på ett ledarseminarium arrangerat för deltagare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

– Jag träffar många ledare i mitt jobb och ofta är det samma sak, man jobbar inte med de här frågorna på ett tillräckligt fokuserat sätt. Ofta har man så mycket annat att göra och man ser inte hävstången som det faktiskt kan innebära, säger Elisabet Vinberg Hearn.

– Ibland finns det någon driven chef någonstans som bestämt sig för att göra någonting. Det kan vara bra, men det kan också skapa oro i andra led. Många företag missar att ta ett helhetsgrepp på företagskulturen, och ytterst är ju kulturen en mycket strategisk fråga.

Elisabet Vinberg Hearn tipsar företagsledare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt, Business Region Göteborg BRG

Elisabet Vinberg Hearn pratar mycket om vilka faktorer som får medarbetare att engagera sig i sina jobb över tid. Höjd lön är till exempel inte en sådan faktor, utan snarare en hygienfaktor, eftersom undersökningar visar att det bara genererar kortsiktigt engagemang. Däremot är det viktigt att personalen vet vad som förväntas av dem, att de regelbundet får beröm för gott arbete och att de varje dag har möjligheten att göra det de är bäst på.

En annan viktig faktor för att få engagerade medarbetare är att det finns en tydlig vision och ett tydligt uppdrag, som hos hotellkedjan Ritz-Carlton. Där har man jobbat hårt med mantrat We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen och lägger stor vikt vid att utbilda och vårda sin personal för att få dem att engagera sig i sitt arbete. Resultatet: Man har fått ner personalomsättningen till 18 procent i en bransch där andra aktörer ofta ligger på 100 procent. Och med lägre personalomsättning skapas möjligheten att förbättra lönsamheten.

En som kände igen sig i det är Sara Lindmark, vd för IT-konsulten I3Tex.

– Vi är konsultföretag och då är det tyvärr hög personalomsättning. Men vi jobbar stenhårt på att den ska minska. Vi jobbar med mjuka mål och att medarbetarna får vara med och sätta målen. Ett mål som har satts är att vi ska skapa en bättre vi-anda och känsla för företaget. Och där är ju företagskulturen en nyckel.

På I3Tex påbörjades en förändringsresa vid årsskiftet, där syftet är att just förändra företagskulturen.

– Vi hade bland annat två heldagar där vi pratade företagskultur. Sedan fick det inte riktigt effekten som jag hade hoppats på, och då fick vi backa bandet lite för att börja med att lära känna varandra lite bättre. Nu jobbar vi vidare därifrån och försöker att steg för steg skapa nya kulturer, säger Sara Lindmark, och fortsätter:

– Det som slår en är att företagskultur är stora frågor, det är en utmanande uppgift. Det kan nästan kännas lite övermäktigt att få den kulturen man vill ha. En sak jag tar med mig är att det nog kan vara bra att ta extern hjälp om man vill skapa en kultur som genomsyrar hela organisationen.

Tipsa en vän