Sagan om mäta, analysera, jämföra och besluta

29 mars 2017
Välkommen till en saga signerad Anders Heimerson, VD på Ciceronen AB - ett företag som mäter och analyserar digital kommunikation hos företag och organisationer. Anders beskriver en företagsresa i den stora industristaden, en resa som görs med stöd från tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

"I den stora industristaden Göteborg finns många fabriker. Här tillverkas bilar, kullager, radarsystem, svetselektroder och mycket annat. Den erfarenhet och kunskap som samlats i staden utgör en av stadens största tillgångar.

Eftersom flera av verksamheterna har funnits i över 100 år så har staden även utvecklat ett mentorsystem utöver det vanliga. Det handlar om att tänka som industrimän och -kvinnor, vara lyhörda mot omvärlden och ha bra allierade. Det här är historien om det lilla företaget Ciceronen som en dag ser att omvärlden förändras och bestämmer sig för att delta i den förändringen, växa och bli en av morgondagens stjärnor.

Ciceronen har utvecklats i skuggan av SKF som villigt delat med sig av sin kunskap om och hur industrimänniskor arbetar och tänker. De har berättat hur man bygger produktionslinor, hur viktigt det är med trygga processer och rutiner, driftsäkerhetens A och O och vad kvalitet betyder för att lyckas.

"Expedition Framåt har med sin breda kunskapsmassa, ständigt nya input och åtgärder, blivit en väsentlig del i det lilla företagets tankesätt och dagliga arbete."

 

Det lilla företaget gjorde precis vad industrimänniskorna berättade och skapade eftertraktade tjänster som långt före de flesta andra leverantörer använde nätet som kommunikationsbärare. Något de flesta idag ser som en absolut företeelse.

Lilla Ciceronen levde ett tryggt och stabilt liv, med god ekonomi och nöjda kunder. Verksamheten bestod i att hämta information från olika växelplattformar och leverera tydliga bilder av hur teleflöden såg ut för telefonister och andra grupper samt att skapa debiteringsunderlag för interndebitering av telekostnader. Företaget arbetade med traditionella analoga växlar och såg att de digitala växlarna sakta men säkert började göra sitt intrång på marknaden. Företaget traskade på i sin trygga lunk och började märka att marknaden förändrades och att något nytt var i antågande.

Plötsligt vaknar bolaget upp ur sin törnrosasömn och börjar prata om paradigmskifte och nya möjligheter. Ny kunskap in och gammal ut. Industristaden hade under årets lopp blivit en del av Västra Götalandsregionen som har till uppgift att öka sysselsättningen och attraktionskraften för regionen. Ciceronen tar kontakt med Business Region Göteborg och berättar om sina ambitioner att växa och skapa ett framgångsrikt företag med huvudsäte i Göteborg, med hela världen som arbetsfält. Business Region Göteborg svarade att de gärna hjälper till med kunskap och kontakter för att stötta en sådan satsning.

Expedition Framåt har med sin breda kunskapsmassa, ständigt nya input och åtgärder, blivit en väsentlig del i det lilla företagets tankesätt och dagliga arbete. Ciceronen är mitt inne i byte av marknad, en verksamhet som för många företag avgör om det överlever eller dör. Den nya marknaden som Ciceronen numera utgår ifrån är att mäta, analysera och jämföra digitaliseringens påverkan på miljö, ekonomi och de anställda hos de många kunderna. Hållbarhet och FN Agenda 2030 är begrepp som Ciceronen idag arbetar mycket med. Framtiden ligger där och väntar, åtgärder är vidtagna, behovet analyserat och nya som gamla kunder har börjat handla.

Det är fantastiskt roligt och stimulerande att få verka i en kommun som bryr sig om tillväxt och företagande, omvandlar den traditionen av industrikunskap till stimulansåtgärder för oss företagare i regionen, och bär kunskapsarvet vidare. I slutet av mars anställdes en ny programmerare som är uppvuxen i Kungsbacka men arbetat på Irland, Spanien och senast kommer från Kina där han arbetat i tre år. En kille som kan få vilket arbete han vill inom programmering och utveckling, som valde Ciceronen för den atmosfär, framtidstro och stämning som finns i företaget, bland annat tack vare Expedition Framåt.”

Anders Heimerson/CEO Ciceronen AB, www.ciceronen.com

Tipsa en vän