Stora förändringar i nya LAS påverkar företagen

27 september 2022
De nya reglerna  i lagen om anställningsskydd ställer krav på att företagen håller sig uppdaterade på vilka regler som nu gäller. Samtidigt stärks möjligheterna för individer att ta tjänstledigt med högre ersättning för studier. 

Den första oktober kommer en hel del förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) att träda i kraft. Några av förändringarna som företagen behöver ha koll på är att:

  • Företag får göra fler undantag från turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist (tre personer får undantas oavsett storlek på företaget jämför med tidigare 2 personer för företag med under 10 anställda)
  • Heltidsanställning blir norm om inget annat avtalas
  • Saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl
  • Tidsspärr för uthyrning till samma arbetsplats

Här är det viktigt att företagen tar hjälp och säkerställer hur de ska tillämpa den nya lagstiftningen. De kan kontakta sitt arbetsgivarförbund eller medlemsföretag t.ex. Företagarna, säger Pernilla Blom, projektledare för Kompetens+ på Business Region Göteborg.

Samtidigt som den nya lagen träder i kraft införs också ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som syftar till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

– Det innebär att de flesta medarbetare kan börja studera och få 80 procent av sin lön, säger Pernilla. 

I somras kom också arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, PTK och LO överens om ett nytt huvudavtal för anställningsskydd, omställning och trygghet som kompletterar lagstiftningen. Det innebär i korthet att individer som arbetar på företag som har kollektivavtal får ett utökad stöd om de vill ta tjänstledigt för studier. 

Bakgrunden till det nya huvudavtalet är att samtliga parter är överens om att det kommer att krävas en stor omställning av kompetens för att klara morgondagens utmaningar.

  • För företag som har kollektivavtal är det omställningsorganisationerna som hanterar omställningsstödet.
  • Personer som jobbar på företag utan kollektivavtal eller som är egenföretagare får vända sig till den nyinrättade kansliet på kammarkollegiet ”Kansliet för omställnings- och kompetensstöd”. Det är individer som söker det nya stödet inte företagen.

Även om det inte blir någon rusning just den första oktober så kan de nya villkoren skapa en rörlighet på arbetsmarknaden som företagen behöver vara medvetna om och förbereda sig på. 

Nu är det ett utmärkt tillfälle att se över vilken framtida kompetens man behöver och ta fram en strategi för hur man ska nå dit. Vi på Business Region Göteborg erbjuder en kostnadsfri workshop "Säkra affären med rätt kompetens" där man utgår från den beprövade modellen ARUBA för att komma igång med sitt arbete kring kompetensförsörjning, säger Pernilla. Nästa start är den 11 oktober så skynda dig att boka en plats här!

 

Save the date!

I början på nästa år arrangerar Business Region Göteborg två seminarier då Almega och TRR kommer medverka för att berätta mer om vad det här innebär för företag och medarbetare. Datum är satt till den 26 januari samt den 28 februari. Mer om tider, plats och innehåll kommer inom kort så håll koll i kalendariet.  

 

Vill du veta mer eller har frågor kontakta:

Företagarna 

Svenskt näringsliv

Underkategori
Pernilla Blom
Projektledare Kompetens+
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Kompetens

Tipsa en vän