Stort intresse i Göteborgsregion på internationella Emigration Expo

21 februari 2020
Move to Gothenburgs monter på Emigration Expo den 8-9 februari 2020
Från IT-experter till lärare och jurister. Move to Gothenburg tog emot ett högt antal besökare i sin monter på den årligen arrangerade mässan Emigration Expo i Nederländerna. Helen Bairu and Ben Kendall på Move to Gothenburg och Business Region Göteborg delar med sig av sina inhämtade intryck efter genomförandet.

Vad hade ni för intryck av mässan?

- Intresset för att leva och arbeta i Göteborgsregionen var onekligen stort. Vi hade ett stort besökstryck i montern och jag var imponerad över besökarnas bredd och spets av kompetenser. Mässan överlag är välbesökt och stor i omfattning där också många delar av världen fanns representerade, berättar Helen Bairu. 

- Vi samarbetade med Eures (European Employment Services) i Göteborg och de har rekryteringskompetens och fördjupad kunskap om de många spännande jobbmöjligheter som finns i vår region, till exempel inom IT-och ingenjörsområdet. Vi hade också goda grannar på mässan: Västra Götalandsregionen. Deras syfte var att attrahera läkare och sköterskor. Det var värdefullt att placera våra montrar intill varandra och på så sätt underlätta vår samverkan för att bättre och mer effektivt kunna hjälpa våra besökare. Västra Götalandsregionen är också med som partners i Move to Gothenburg, säger Ben Kendall.

Vad kan ni berätta om besökarna i montern?

- Överlag var den allra största majoriteten från Nederländerna eller hade bott där i många år. Vi träffade också individer från Tyskland och Belgien. Dessutom, kom en handfull icke-Européer – mastersstudenter och forskare – vilka är baserade i Europa och var nyfikna på möjligheterna i Sverige. Vi träffade också ett par från Storbritannien som hade sett vår publicering om vårt mässdeltagande på LinkedIn och beslutade sig direkt för att resa till mässan för att få träffa och prata med oss personligen. Det var verkligen en höjdpunkt! säger Ben.  

- Alla besökare var väldigt intresserade av Sverige som land och vill lär sig mer om vår specifika region. En del hade ingen större kunskap om Göteborgsregionen men många hade ganska god kännedom och deras tankar på flytt var helt olika långt gångna. Allt från de som planerade flytt till Sverige inom 2-3 år till de som är mitt uppe I det praktiska som att kika på skolor och bostad inför flytt under året. Ett exempel på det senare var ett Nederländskt par som är på väg till Göteborg med sina två barn. De var verkligen exalterade och kikar just nu på hus att köpa i Kungälvstrakten, nära kusten, berättar Helen.

Varför är man intresserad av Göteborg och Västsverige?

- En intressant fråga som också gjorde oss nyfikna, därför frågade vi givetvis flera av våra besökare. Kort och sammanfattat svar på frågan: det är kombinationen av regionens jobbmöjligheter och den svenska naturen; livsstilen som Sverige har att erbjuda, helt enkelt! Därutöver, fick vi till oss från flera av besökarna att de önskar mer space då de upplever att Nederländarna är “crowded” som det uttrycktes, förklarar Helen.

 

Ett urval av branscher representerade av besökare till Göteborgsmontern

IT och tech, kommunikation och marknadsföring, bygg, hälsovård, kreativa industrier, detäljhandeln, life science, miljöteknik, fordon och mobilitet, besöksnäring, logistik och finans. 

 

Om Move to Gothenburg

Move to Gothenburg är en gemensamt initiativ från näringsliv, akademi samt stad och region. Syftet är att attrahera och välkomna internationell kompetens samt få dem att stanna och trivas på längre sikt samt skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera internationell kompetens. Business Region Göteborg är en av grundarna till initiativet.

Tipsa en vän

Visa cookie-information