Styr du företagets ekonomi eller styr företagets ekonomi dig?

5 mars 2020
Varför är inte vinsten högre? Vad betyder egentligen siffrorna i årsredovisningen och hur kan jag använda dem? Ja, bolagets ekonomi kan vara svår att förstå, ibland rent av skrämmande – men också vara ett verktyg för utveckling. Med hjälp av tillväxtprogrammet Expedition Framåts konsulter kan du få ökad förståelse för bolagets siffror så du kan styra mot bättre lönsamhet.

Ett företags ekonomi är helt avgörande för bolagets existens och framgång – det vet varenda företagare. Entreprenörer är ofta väldigt duktiga i sitt område, på sin spetskompetens, men inte alla har några djupare kunskaper kring ekonomistyrning. 

Det är här som konsulterna hos Expedition Framåt kommer in i bilden. De kan sätta fingret på vad som behöver göras för att öka lönsamheten. 

– Det enda man kan påverka i livet är framtiden. Samma sak gäller för ekonomin. En utomstående expert kan hjälpa till att få en bild av historik och nuläge och rikta in det mot en framåtriktad ekonomistyrning. Det handlar inte bara om att följa upp, utan om att medvetet styra mot en god ekonomi, mot effektiv resurshushållning helt enkelt, säger David Filipsson, en av de upphandlade konsulterna inom området ekonomi och finansiering.

Underkategori
David Filipsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"En extern rådgivare har erfarenhet från olika branscher och olika typer av företag och kan snabbare se en röd tråd i vad det är som inte funkar", säger David Filipsson.

Konsulterna erbjuder kompetens och erfarenhet med olika perspektiv. De kan hjälpa och stötta kring finansiering, ekonomiska verktyg, ekonomistyrning och hur man bygger en struktur och organisation som stöder den omvandling som företaget kan behöva för att få fart på ekonomin. 

Vilka utmaningar står små och medelstora företag ofta inför när det gäller ekonomi? 

– Det kan till exempel ha kommit in aktörer som tar stora marknadsandelar och som har stordriftsfördelar, eller konkurrens från andra delar av världen som kan hålla lägre priser. Då behöver bolaget se över sitt sätt att arbeta med ekonomi för att få det lönsamt. Till exempel prissättning och sina ekonomiska processer. Men vi kan också komma in när företaget står inför ett generationsskifte och den nya ledningen vill jobba på ett annat sätt än den tidigare. Då kan en extern konsult hjälpa till med en strategi och visa vägen framåt för ökad lönsamhet, säger Jeanette Berggård, en annan av konsulterna. 

Jeanette Berggård, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Man ska göra det man är bäst på. Ofta är småföretagare duktiga på sin nisch och det som de kan ge sina kunder", säger Jeanette Berggård.

– Ofta står man inför en verklighet som har förändrats sen man startade. Man inser att det behövs förändringar, men det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra och vad som kan ge störst nytta. Här kan vi ge stöd genom att identifiera var företaget har störst gap, för att utifrån det ta fram konkreta initiativ och handlingsplaner, säger Josefin Bona, som bland annat är expert på strukturer och organisation i förändringsprocesser.

Josefin Bona, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Vi kan hjälpa till att hitta arbetssätt och strukturer att jobba snabbrörligt", säger Josefin Bona.

Finansieringsfrågor och tillgång till kapital är andra potentiella bekymmer för små och medelstora företag. Dessutom kan det vara svårt att veta vad banker och andra finansiärer behöver för underlag för att våga gå in med finansiering. 

– Det är idag en utmaning för små och medelstora företag att få tillgång till rätt kapital för sina satsningar och investeringar men också för att säkerställa ordinarie verksamhet. Alla företag har olika behov och det gäller att anpassa finansieringen efter behoven. Har man till exempel en kraftig säsongsverksamhet är det viktigt att man har tillgång till extra rörelsekapital vissa delar av året. Genom att göra en genomlysning av företaget och genom en tät dialog med bolagets representanter kan vi får fram relevant information utifrån vilken vi sedan kan coacha bolaget. Det handlar om allt ifrån att ta fram rätt ekonomirapporter, som budget eller likviditetsprognos, till att fundera kring hur man som företag presenterar materialet för sin finansiär, säger Andreas Molander, en av konsulterna med erfarenhet från bank- och finanssektorn.

Andreas ser också att tillgången på kapital fortfarande är stor men upplever att det blivit svårare på senare år för små och medelstora företag att attrahera traditionell bankfinansiering. Regelverk till följd av tidigare bankkriser är en orsak till detta, men det kan samtidigt innebära möjligheter.

– Jag började inom banksektorn 2001 och kraven har ökat på de traditionella bankerna som lånar ut kapital till företag och jag tror detta kommer fortsätta. Även om det finns stor tillgång på pengar på marknaden så är de helt enkelt inte alltid tillgängliga för alla. Detta skapar andra möjligheter och vi ser idag en stort antal aktörer med andra affärsmodeller som vill in på marknaden, såsom crowdfounding.

Han ser också att tillgången på kapital blivit betydligt svårare på senare år, bankerna har fått hårdare regler hålla sig till. Men samtidigt har andra möjligheter till finansiering öppnat sig.  

– Sedan finanskrisen 2008 är det tuffare krav på de som lånar ut pengar. Det här är en utveckling som jag tror kommer att fortsätta. Samtidigt innebär ny teknik nya möjligheter för finansiering. Så när bankerna säger nej kan man till exempel crowdfunda och nischade aktörer kan vara ett alternativ, menar Andreas Molander.

Andreas Molander, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"När bankerna säger nej kan man till exempel crowdfunda och nischade aktörer kan vara ett alternativ", säger Andreas Molander.

Vilka andra trender i omvärlden påverkar företagarna? 

– En trend i dag är att man ska ”gå på magkänslan”. Det tycker jag är synd när vi har en så stor mängd ekonomisk data att tillgå. När fakta får vara grunden till beslut ger det större tillförlitlighet. I dag är det många, framför allt yngre, som inte så intresserade av fakta, utan ”känner på sig”. Men vi behöver fakta för att förstå vad vi ska göra, säger Jeanette Berggård, och uppmanar alla att använda sig av sina ekonomiska verktyg. 

– Utvecklingen i dag går väldigt snabbt. Det ställer stora krav på att organisationen är snabbfotad, öppen för förändring och villig att testa nya saker. Vi kan hjälpa till att hitta arbetssätt och strukturer att jobba snabbrörligt. Det handlar om att försöka decentralisera så långt det är möjligt i stället för att bygga strukturer med långa beslutskedjor. Att låta beslutsfattandet vara nära de som är experter, säger Josefin Bona. 

Inte oväntat nämner affärsutvecklarna också den ökade digitaliseringen som en tydlig trend. 

– Digitalisering av löpande flöden kommer inte att vara valbart i framtiden. Det är viktigt att anamma detta och förstå att det frigör resurser, resurser som i stället kan läggas på framåtriktad analys och framåtriktade handlingsplaner, säger David Filipsson. 

Vad har en företagare att vinna på att ta hjälp av en konsult? 

– Det går inte att göra en krass och objektiv analys av sig själv och den egna verksamheten. En extern rådgivare har erfarenhet från olika branscher, olika faser, olika personligheter, och olika typer av företag och kan snabbare se en röd tråd i vad det är som inte funkar. För företagaren är det kanske första gången som problemet uppstår, som konsult har man sett det många gånger och kan ge rätt råd för att få till stånd en konstruktiv förändring, menar David Filipsson. 

– Man ska göra det man är bäst på. Ofta är småföretagare duktiga på sin nisch och det som de kan ge sina kunder. Ekonomi har varit något som man tar hand om för kunna göra sin årsredovisning. Men det kan vara bra att ta in hjälp för att lära sig använda ekonomiska fakta till att driva bolaget på ett starkare och mer framgångsrikt sätt. Om man kan se de ekonomiska verktygen som hjälpmedel, inte bara som mätverktyg, då blir det också roligt, säger Jeanette Berggård. 

Business Region Göteborgs konsulter inom området Ekonomi/finansiering är: 

Jeanette Berggård 
Josefin Bona 
David Filipsson 
Andreas Molander 
Philip Wramsby 

Se alla 35 konsulterna

Tipsa en vän