Svar Direkt webbseminarium om arbetsrätt

6 april 2020
Många företagare undrar hur de kan agera i coronakrisen och vilka stöd som finns att söka. Arbetsrättsjuristen Per-Niclas Aurell från Almega höll två välbesökta webbinarier där företagare fick svar på sina frågor.

Svar Direkt är interaktiva och dialogstyrda seminarier där småföretagare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt får information och kan ställa frågor till inbjudna specialister. Ett enkelt sätt att få svar på det du undrar över inom exempelvis skatter, arbetsgivaransvar, marknadsföring eller digitalisering.

Dessa två webbsända seminarier kallade Coronakrisen och dess påverkan på småföretag handlade mycket om hur reglerna kring arbetsrätt ser ut för arbetsgivare. Vad kan och måste företaget och arbetstagaren göra på arbetsplatsen? Vad gäller om någon blir sjuk? Om någon permitteras? Per-Niclas Aurell som jobbar på arbetsgivarorganisationen Almega förklarade vad som gäller, mycket handlar om sunt förnuft och öppen dialog på företaget. Bland annat fastslog Per-Niclas Aurell att det går att korttidspermittera även vd och ägare av bolag samt att 70% av medarbetarna måste gå med på korttidspermittering om företaget inte har kollektivavtal.

Fokus hamnade på regeringens krispaket och möjligheterna att ta del av olika typer av stöd. Dessa har satts in för att väl fungerande företag ska kunna klara sig över den akuta krisen som coronapandemin innebär. Från och med tisdagen den 7 april kan företag ansöka om stöd för korttidsarbete. Tillväxtverket har på sin webb konkret information om hur du förbereder din ansökan, det går att göra ett webbtest och beräkningar inför ansökan.

Mer information från Business Region Göteborg

Redan den 17 mars utvidgade Business Region Göteborg den ordinarie verksamheten med företagslotsar till Företagslotsen Extra för att möta företagens behov av extra rådgivning i samband med coronapandemin. Uppmaningen till företagare är att börja med att göra en beredskapsplan tillsammans med sin revisor eller ekonomiskt kunnig person för att få en översikt över företagets ekonomiska läge. Planen gör det lättare att vara förberedd när man till exempel med stöd av det nya krispaketet uppvaktar sin hyresvärd om att gå med på sänkt hyra. Man måste vara förberedd och ha sina argument klara.

Företagslotsen Extra nås på 031- 365 00 65 och Foretagslotsen.Extra@businessregion.se vardagar kl 08-16.

Andra bra länkar att känna till är: www.verksamt.se och www.tillväxtverket.se.

Underkategori

Tipsa en vän