”Teknik slår politik när det kommer till hastighet – då behövs testbäddar”

5 maj 2019
– Teknik slår politik när det kommer till hastighet säger ju talesättet, och elsparkcyklarna i staden tycker jag är ett bra exempel på det, säger Lars Bern, Verksamhetsansvarig för Testbädd Göteborg.
Testbädd Göteborg är ett initiativ som ska underlätta för näringsliv, offentliga aktörer, science parks och akademi att öka innovationstakten. Genom att tillsammans utveckla nya lösningar kan vi bättre ta oss an utmaningar som samhället står inför.

– Många gånger når vi inte hela vägen genom att planera eller simulera, utan vi måste testa i verkligheten. Dessutom är det sällan som enskilda aktörer ensamma sitter inne på alla svar, därför är samverkan nödvändig och en framgångsfaktor, säger Lars Bern som är verksamhetsansvarig för Testbädd Göteborg.

För ungefär ett år sedan lanserades Testbädd Göteborg och både politiker, akademi och ett brett näringsliv var eniga om att innovation genom gränsöverskridande samverkan var den bästa vägen framåt för stadens utveckling. Verktyget för detta kallas testbäddar – miljöer där utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller processer sker i bred samverkan olika aktörer.

Vad är på gång för 2019-2020?

– Just nu arbetar vi intensivt dels med att bygga upp nya testbäddar som till exempel Virtual Gothenburg som är en digital tvilling av Göteborg där man ska kunna testa olika scenarier som arkitektur, trafikplanering och hållbarhet med energilösningar och avfallshantering, säger Lars.

– Vi arbetar också med att inom kort kunna permanenta ett lokalt energidistrikt som är en fortsättning på testbädden FED (Fossil-Energy Disctricts), vilket innebär att byggnader inom ett större område skall kunna producera och handla el, fjärrvärme och fjärrkyla med varandra.

Dessutom planerar vi för en permanent testbädd för helt fossilfri byggnation, som en förlängning av innovationsprojektet med den fossilfria förskolan Hoppet som just nu skall byggas av Lokalförvaltningen.

– Just nu påbörjar vi ett jättespännande arbete med att titta på området kring Säve flygplats. Det är ett stort område på cirka 3 miljoner kvadratmeter, och tillsammans med fastighetsägaren Castellum diskuterar vi testbäddar för framtidens mobilitet, logistik och flygande farkoster. Det skulle kunna handla om självkörande terminaltransporter, elektrifierade flygande transporter och lokalt energidistrikt.

– Även om vi faktiskt är världsledande på många av dessa områden och med testbäddar som kommande Seel (Swedish Electric Transport Laboratory AB) och befintliga AstaZero och Awitar ser vi att det råder brist på fordons– och transporttestbäddar i Göteborg.

Testbädd Göteborg har gjort detta möjligt genom att man har en bättre total överblick på de satsningar som finns i regionen, och genom att man arbetar med en tydlig strategi och riktning i innovationsarbetet. Testbädd Göteborg knyter ihop kompetens och idéer som inte tidigare haft anledning att mötas. Dessutom bidrar detta till en ökad internationell involvering och ett ökat intresse från andra delar av världen – något som man sett under det gånga året.

 – Till exempel testas fransk teknik kring självkörande av en dansk operatör. När vi samverkar kan vi också ta tillvara på den kunskap och kompetens som testbäddsresultaten ger och överföra den till andra sammanhang och aktörer där den gör bäst nytta.

Allt fler organisationer och regioner går mot en allt snabbare utveckling. Man pratar om att man går från R&D (Research and Development) till E&S (Experiment and Scale) i både innovativa arbetssätt, metoder och tekniker. I samhället rör vi oss snarare mot att planera och utreda mindre och testa mer.

Finns det inte en risk i att man blir för kortsiktig?

– Teknik slår politik när det kommer till hastighet säger ju talesättet, och elsparkcyklarna i staden tycker jag är ett bra exempel på det. Och ja, det finns självklart risker med att testa men du får troligen tydligare och fler svar – så länge man kör tester transparant och kan ha samma förväntan som på en utredning.

Policys, regelverk och lagstiftning – hur ska dess hänga med i denna snabba utveckling?

– Där är tanken att det finns kompetenser som kan avgöra vilka aktörer som behövs för att modernisera och anpassa rådande regelverk för att kunna undanröja hinder för uppskalning och kommersialisering. Det kan till exempel handla om framtidens mobilitet och digitalisering av vårdsektorn. Just nu tittar vi tillsammans på finansiering för att kunna införa detta och det är starkt efterfrågat från näringslivet.

Citat

– Vi har en plan för hur vi ska kunna etablera ett så kallat policylabb som fungerar som en central pool eller ett sekretariat för olika typer av frågeställningar kring regelverk– och policyutmaningar.

Avsändare

Lars Bern, Verksamhetsansvarig Testbädd Göteborg

Okej – hur kommer det då fungera i praktiken är det tänkt?

– Tanken är att det kommer in förfrågningar om regelverksförändringar till ’sekretariatet’. Det kan handla om alltifrån förändringar som går snabbt att genomföra, som till exempel ett undantag från parkeringsnorm eller tidssyrning av trafikflöden, till stora förändringar som har stor samhällelig påverkan, exempelvis försäkringsansvaret för självkörande bilar eller hur du elektrifierar motorvägsnätet. ’Sekretariatet’ bedömer vilka aktörer som behöver vara med i ett gemensamt arbete för att modernisera policy och regelverk. Det kan röra sig om tjänstemän på EU-nivå, på nationell eller lokal nivå, eller jurister, myndigheter, branschföreträdare, näringslivsorganisationer och andra grupper som berörs av frågan.

Planerna framåt är många och en av de viktigaste aspekterna som man fortsätter att dagligen arbeta med är att korskoppla och bygga ihop testbäddsmiljöer och att tillgängliggöra miljöer som finns och titta på affärsmodeller som kan möta SME:s behov.

– Det finns många möjligheter för små- och medelstora företag att gå in i samarbeten i testbäddar för att utveckla sina idéer och lösningar. Kika gärna på www.businessregiongoteborg.se/testbaddgoteborg eller kontakta mig för mer information, och följ gärna hashtagen #testbäddgöteborg, avslutar Lars Bern.

Färgbox

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, science parks och forskningsinstitut och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. I Testbädd Göteborg samverkar vi på en helt ny nivå och gör det möjligt att tillsammans kunna accelerera utvecklingen, bygga kunskap och ta tillvara på regionens innovationskraft.
Tillsammans testar vi framtiden.

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information