Testbäddar – öppna arenor för innovation

18 februari 2022
Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige. Nyckeln till framgången är samverkan mellan många olika aktörer. I dessa utvecklingsmiljöer arbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och science parks tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Ett hyreshus där forskningen flyttat hem till de boende, laboratorietester på självkörande fordon och maritim forskning på nya lösningar till havs och på kustnära land. Alla är de exempel på olika testbäddar runt om i regionen. I dessa delade utvecklingsmiljöer – ibland simulerade och ibland verkliga – utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter av akademi, näringsliv och andra organisationer.

För de som saknar testresurser är testbädden en möjlighet att kunna utveckla sina lösningar tillsammans med andra. Du kan till exempel testa om din idé, produkt eller tjänst fungerar på marknaden, eller om den går att skala upp.

– Testbädden är en öppen arena som gör det enkelt för såväl startup- och småbolag som medelstora företag att starta projekt. I stället för att betala för all infrastruktur själv hyr du in dig och kan snabbare komma ut på marknaden. Allt finns färdigt på plats för att stötta de som vill bidra till utvecklingen, säger Lars Bern, gruppchef för fordon och transporter på Business Region Göteborg.

En lång historia av att skapa samarbeten

För att binda ihop stadens alla testbäddar och också öka inkluderingen av aktörer som vanligtvis inte deltar i testbäddsverksamhet startades Testbädd Göteborg upp 2018. En satsning där Business Region Göteborg tillsammans med RISE, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samlade alla testbäddarna i regionen under samma paraply efter ett initiativ från Göteborgs Stad.

– Det var en satsning som efterfrågades av näringslivet för att ta vara på innovationskraften i regionen och skapa en plattform för att samverka på en nivå som öppnar upp för nya aktörer och för erfarenhetsutbyte mellan testbäddarna, säger Lars Bern och fortsätter:

– Testbäddarna är en viktig del av innovationskraften i vår geografi. Att vi har en kombination av så många olika parter – RISE, Chalmers och universiteten tillsammans med till exempelvis staden, Västtrafik, energibolag och fastighetsägare – som är aktiva i testbäddar bidrar till att vi har så många testbäddar just i Göteborgsregionen. Det både skapar sysselsättning och främjar hållbarhet.

Göteborg har en lång historia av att skapa samarbeten mellan mängder av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

– Samarbetsklimatet är jätteviktigt i det här. Göteborgsregionen är oerhört bra på att samverka, vi har en kultur av att hjälpas åt. Ingen kan genomföra klimatomställningen själv. Akademin löser inte pusslet själva, inte näringslivet eller staden heller. Vi måste göra det tillsammans. Då är samverkansmiljöer centrala för att komma framåt, säger Lars Bern.

Från industristad till innovationsmotor

Det goda samarbetsklimatet har också visat sig locka både befintliga och nya företag till att vilja satsa på utveckling och innovation i regionen. Västra Götaland står i dag för en tredjedel av Sveriges samlade privata FoU-investeringar, och en stor del hamnar i Göteborgsregionen. På så sätt har Göteborg förvandlats från att vara en tung industristad till att bli landets innovationsmotor och främsta kunskapsregion.

– Vi har passerat Stockholmsregionen när det gäller det privata näringslivets satsningar på FoU – 41 miljarder har det satsats i vår region. Och när vi jämför med Europa på regional nivå ligger vi på tredje plats.

Hållbarhet och teknik i fokus

Det är en väldigt stor omställning vi har framför oss. Göteborgs Stads mål är att årligen minska sitt klimatavtryck för att så mycket som möjligt ska bli utsläppsfritt fram till år 2030.

– Vi ser att allt fler satsar på hållbara lösningar. Cirkularitet, återvinning och återbäring är mer och mer i fokus. Digitalisering och elektrifiering är två andra stora trender i både stor och liten skala. Tekniken går fort fram nu, och mycket krut läggs på till exempel AI. Det är viktigt att den snabba utvecklingen känns trygg. Samtidigt är utmaningen att få det regulatoriska att hänga med, så att inte lagar och utveckling sätter krokben för att nå de ambitiösa miljö- och klimatmålen, säger Lars Bern.

FAKTA:

Testbäddarna finns i tre kategorier:

- Labb: Enskilda egenskaper eller funktioner testas i kontrollerad och avgränsad miljö, till exempel Volvos vindtunnel och RISE:s EMC-labb, Awitar, där strålning och kommunikationslösningar kopplat till fordon testas.

- Konstruerad eller simulerad användarmiljö: Test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer. AstaZero, som har testbanor för fordon för allt ifrån motorvägsmiljöer till uppbyggda stadsmiljöer, är ett exempel på en konstruerad miljö.

- Verkliga miljöer: Tekniker eller processer testas i och av den verksamhet för vilken de är avsedda att användas i. Ett exempel på det är ElectriCity, där ett nytt kollektivtrafiksystem testades på en busslinje mellan Lindholmen och Johanneberg.

Huvudkategori

Tipsa en vän