”Tillgång till en testbädd är helt avgörande för utveckling av vissa teknologier”

1 oktober 2019
På AstaZeros banor utanför Borås testas och utvecklas just nu framtidens transporter och mobilitetslösningar. Här möts forskning, tillverkare och myndigheter i gemensamma projekt med fokus på trafiksäkerhet. AstaZero är en av testbäddarna Sveriges testbädds-tätaste region.

På testanläggningen finns flera olika testmiljöer – en sex kilometer landsväg, ett par motorvägssträckor, ytor för höga hastigheter och en uppbyggd stadsmiljö. Men till skillnad från verkligheten finns här inga cyklister, fotgängare eller barn som kan råka illa ut, bara attrapper som får ta smällen om olyckan är framme.

– Tillgång till en testbädd är helt avgörande för utveckling av vissa teknologier, säger AstaZeros vd Peter Janevik.

Och då syftar han inte bara på säkerhetsaspekten. En testbädd ger möjlighet till samverkan och utbyte av erfarenheter som driver innovation och utveckling framåt och där nya produkter kan testas.

Planerna på en testbädd för fordonssäkerhet i Västsverige tog fart för snart tjugo år sedan.

Såväl fordonsindustri som forskning efterfrågade en bana för test av aktiva säkerhetssystem. Det vill säga system som minskar risken för att en olycka skall hända och som minimerar effekterna av olyckan.

Finanskrisen 2008 och de efterföljande svåra åren för fordonsindustrin gjorde dock att planerna fick pausas några år. Men 2014 var det dags för invigning av testbädden AstaZero i Hällered utanför Borås.

–  Att det blev just här beror nog på en kombination av att tillverkning, forskning och utveckling inom fordonsindustrin är stor i Västsverige och att det fanns mark att bygga anläggningen på här, säger Peter Janevik.

Sedan dess har verksamheten både utvecklats och utökats. AstaZero är i dag en internationell arena öppen för fordonstillverkare, leverantörer, myndigheter, universitet och högskolor från hela världen. Här testas bland annat teknik, mänskliga beteenden, mjukvaror och kommunikationslösningar för ökad trafiksäkerhet.

Huvudkategori

– Under samma dag kan vi ha en provingenjörer från en lastbilstillverkare som testar självkörande funktioner, på en annan bana undersöker ett forskningsprojekt hur människor beter sig när de får släppa ratten och bilen kör av sig själv och senare på dagen är det våra egna ingenjörer som testar och klassar bilar mot det europeiska säkerhetsprogrammet Euro NCAP, berättar Peter Janevik.

Inte minst har testbädden kommit till användning i takt med utvecklingen av autonoma fordons- och mobilitetslösningar. På AstaZero pågår många olika projekt för test och utveckling av teknik och mjukvaror för självkörande fordon.

Ett exempel är Einride, ett startup-företag med målet att bli det första lastbilsföretaget i världen med ett eldrivet och förarfritt fordon. De stora, vita och aningen futuristiska lastbilarna hade inte gått att provköra någon annanstans än på en testbädd.

Företagets grundare Robert Falck har sagt att en anläggning som AstaZero har varit avgörande för deras utveckling.

– Vi tackar för erkännandet och den roll vi kan spela i det svenska innovationsklustret. Det här visar värdet av testbädden i utvecklandet av kritiska teknologier och dess viktiga roll för automatiserade och hållbara transportsystem, säger Peter Janevik.

Närvaron hos AstaZero gav också möjlighet för startup-företaget att visa upp sig på Mobile World Congress i Barcelona i våras. Ericsson deltar i AstaZero för att undersöka hur 5G kan bidra till trafiksäkerhet, och genom ett samarbete mellan de tre parterna fick deltagarna på mässan i Barcelona möjlighet att i realtid köra och styra en lastbil på testbanan 250 mil bort.
Här finns en kort film att från MWC i Barcelona: https://www.youtube.com/watch?v=eEyl8IlR_Xk

– Det här är ett bra exempel på de möjligheter som kan öppna sig i en testbädd som AstaZero. Vi befinner oss mitt i ett stort ekosystem av spetskompetens och där partnerna på olika sätt kan samarbete och ha nytta av varandra, säger Peter Janevik.

Förutom att mäkla kontakter och koppla ihop aktörer kan deltagarna också ta del av varandras erfarenheter på arrangemang som AstaZeros Testers Day och Researchers Day då provingenjörer och forskare berättar om sina resultat.

Att AstaZero är en oberoende och neutral part är enligt Peter Janevik en mycket viktigt faktor bakom framgången.

– Vi har inga särintressen utan kan helt se till våra deltagares behov och arbetar för att hitta bästa möjliga lösning och kontakter för var och en. Deras framgång är det viktigaste för oss, säger Peter Janevik.

Vad har Peter Janevik för tips till ett företag i branschen och som har en innovativ idé som de vill utveckla?

– Jobba i ekosystem så du slipper uppfinna annat än din kärnidé. Vi hjälper dig att hitta rätt. Och kom ihåg att de flesta uppfinningar ännu inte är uppfunna. Hitta en viktig nyckelfråga och lös den!

 

Fakta / AstaZero

• Världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Här kan avancerade säkerhetssystem och funktioner testas i olika miljöer och trafiksituationer. AstaZero är en internationell arena som är öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen.

• Namnet är en kombination av ASTA (Active Safety Test Area) och Zero, och syftar på Riksdagens vision för trafiksäkerhet med noll döda och allvarligt skadade i trafiken.

• Ägs av det statliga forskningsinstitutet Rise och Chalmers.

• Finansieras av EU, Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och Borås Stad.

• Partners är AB Volvo, Volvo Car Corporation, Scania, FFI, Veoneer, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Tillväxtverket och Test Site Sweden.

Tipsa en vän

Visa cookie-information