Tillväxthjulet är modellen för framgångsrikt och hållbart företagande

22 augusti 2019
Bakom tillväxtprogrammet Expedition Framåts företagsanalyser döljer sig en enkel men samtidigt heltäckande modell: Tillväxthjulet. Med den som ramverk får du som företagare en tydlig bild av ditt företags styrkor och framför allt utvecklingspotential.

Tillväxthjulet. Det ser enkelt ut – ett cirkeldiagram uppdelat i tre bitar och med åtta begrepp runt ytterkanten. Men vad det står för är genomtänkt, strukturerat och forskningsbaserat. Det ligger till grund för hur Expedition Framåts företagsrådgivare och affärsutvecklare analyserar företag.

Underkategori
Tillväxthjulet, Business Region Göteborg

– Detta är framgångsfaktorerna för ett företag som vill växa, utvecklas och må bra över tid, förklarar företagsrådgivare Sonja Kollberg, som alltid har med sig Tillväxthjulet när hon träffar potentiella eller nya deltagare i Expedition Framåt.

Företagsrådgivarna är noga med att påpeka att det här inte är någon helt lösryckt modell som de försöker applicera på företagen. Vilket innebär att i stort sett alla företagare de träffar nickar igenkännande och kan hitta sig själva och sitt bolag i Tillväxthjulet.

– Jag brukar trycka på att det är framgångsrika företag av alla storlekar som jobbar så här – det behöver inte vara Google utan det kan vara ett litet företag. Tar man in många av dessa olika parametrar ger det effekt, säger hennes kollega Karin Öberg.

TEORIER + ENTREPRENÖRSKAP

Det finns mängder av olika modeller för och managementteorier om hur företag kan utvecklas. Att Expedition Framåt valt att arbeta med just Tillväxthjulet beror på dess företagsnära och entreprenöriella koppling.

– Modellen bygger på otroligt gedigen och världsledande tillväxtforskning som Handelshögskolan i Göteborg gjort på tiotusentals företag. Den har tyngd och har visat sig fungera särskilt på företag som vill kombinera sin entreprenöriella approach med välgrundade teorier. Det är studier på företag som vuxit på ett hållbart sätt över tid, säger Charlotta Johansson på Expedition Framåt.

Charlotta Johansson, företagsrådgivare på Business Region Göteborg

Forskningen på framgångsrika företag, kombinerad med det faktum att Business Region Göteborg är en neutral part som inte har något vinstintresse, är styrkan i konceptet, menar företagsrådgivarna. Men vad innebär det egentligen att jobba enligt Tillväxthjulet? Jo, att definiera, dela upp och vinkla företagets utvecklingsarbete på tre olika delar: utveckling, människa och koncept. Människa-delen handlar om värderingar och fokuserar bland annat på arbetsgivarvarumärket och företagskulturen, viktiga frågor i dag när kampen om kompetens hårdnar och företagets värderingar blir allt mer avgörande i människors val av arbetsplats. Koncept-delen handlar om marknadsföring och sälj, och Utvecklings-delen handlar om organisation, mål och ledarskap.

– Det är bra att dela upp arbetet i delar så att det blir mer greppbart. Men framgångsrika företag är duktiga på alla tre delar eftersom de hänger ihop. Man måste som företagare arbeta med alla tre delar för att lyckas, säger Sonja Kollberg.

Sonja Kollberg, företagsrådgivare på Expedition Framåt på Business Region Göteborg

CIRKULÄRA SAMBAND

En av styrkorna ligger faktiskt just i cirkelformen, säger Karin Öberg.

– Det är inte ett antal linjära steg som du måste ta dig an ett i taget. Istället bildar delarna en helhet som hör samman, och just sambanden mellan dem alla är styrkan i modellen, säger hon.

De åtta begreppen som ligger runt cirkeldiagrammet kan därför angripas i vilken ordning som helst. Den ena kommer inte före den andra, utan allt hänger ihop. En cirkel behöver inte vara färdigbearbetad för att man ska kunna få gå på nästa. Ändå blir det en struktur att arbeta enligt. Företagarna som Sonja Kollberg träffar och presenterar Tillväxthjulet för får ofta en aha-upplevelse, säger hon:

– En företagare mitt uppe i det dagliga arbetet kan ofta känna att det är mycket att ta tag i och ha svårt att veta var de ska börja. Men här ser de att det finns en plan och något att gå efter, att det är uppstyrt och framför allt uppdelat i greppbara etapper.

– För man kan verkligen inte göra allt på en gång, och det blir tydligt när man tittar på Tillväxthjulet. Det tror jag många företagare tycker om att se framför sig, och så kan man prata om styrkor, utmaningar och börja i någon ända, säger Karin Öberg.

Karin Öberg, företagsrådgivare på Expedition Framåt, Business Region Göteborg

HELTÄCKANDE MODELL

De åtta utvecklingsområdena berör tillsammans allt som har med intern affärsutveckling att göra förutom rena juridiska frågor och finansiellt stöd.

  1. Organisation handlar om företagets beslutsstrukturer, stödsystem och leveransled. 
  2. Mål och strategi pekar ut vart ni är på väg och hur det ska gå till.
  3. Ledarskap handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarnas engagemang, prestation och utveckling så att de är med och når målen med tillväxtresan.
  4. Bygga tillväxtteam handlar om att på bästa sätt sätta samman personligheter, erfarenheter och kompetens för att optimera vägen framåt.
  5. Kärnkompetens berör hur man definierar det företaget är bäst på, vad det ska ägna sig åt och vad som i stället kan lejas ut och köpas in.
  6. Vision och värderingar rör sig kring att visualisera och konkretisera företagets vision på ett inspirerande sätt och om hur alla medarbetare sedan också lever och agerar i enlighet med visionen i praktiska handlingar varje dag.
  7. Kund och erbjudande handlar om att utveckla företagets koncept och paketera det mot kund på ett attraktivt och genomtänkt sätt.
  8. Marknadsföring handlar då följdaktligen om hur man kommunicerar erbjudandet och supporterar säljprocessen.

KONKRETISERA SVAGHETER OCH STYRKOR

Alla företag behöver naturligtvis inte jobba med alla delar, och oftast har företagaren själv en känsla av vad som behövs jobbas på för att komma framåt. Med Tillväxthjulet framför sig kan de faktiskt konkret peka på exakt var de starka och svaga punkterna finns.

– Jag upplever ofta att Tillväxthjulet så att säga sätter saker och ting i rullning. En del företagare som vi träffar tecknar sig för nästa steg, en ordentlig analys av företaget, direkt, andra behöver gå hem och prata med partners, styrelse eller medarbetare. Företagen vi träffar är mentalt redan inne på en tillväxtresa, de vill utvecklas, de är på väg. Men de har inte bara haft tid och möjlighet att ta reda på vad de behöver göra för att växa och utvecklas hållbart över tid. Det är det som Tillväxthjulet hjälper till med, säger Karin Öberg.

Tipsa en vän