Tjörn är en av landets kommuner med lägst arbetslöshet och få konkurser. Men många företag har haft det tufft.

25 maj 2021
– Tjörn har hittills klarat denna kris mycket bra, mycket tack vare våra fantastiska företagare som verkligen har kämpat, säger kommundirektör Evike Sandor.

I vår resa genom Göteborgsregionens kommuner har vi nu kommit till Tjörn. Vi ställde några frågor till kommundirektör Evike Sandor om hur de jobbar för att stärka näringslivet i kommunen. 

 

Vilket ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid19, för att stärka näringslivet?

– Kreativitet, initiativkraft och samverkan. I krisen har många spännande initiativ, tankar och nya affärsmöjligheter skapats. Men också oanade samarbeten. Det offentliga måste nu vara på tårna för att stötta, underlätta och skapa förutsättningar för dessa initiativ att fortsätta utvecklas när vi lämnat det akuta krisen. Att vi i samband med införandet av den kommunala trängseltillsynen har skapat ett oerhört positivt dialogklimat för att skapa positiva förändringar gemensamt framåt är ett exempel på vad vi kanske bör ta med oss i vårt fortsatta arbete kring myndighetsutövningen.

Kan du berätta lite om Tjörn kommuns näringslivsstrategiska program?

– I samverkan med näringslivet har vi tagit fram en näringslivsstrategi som löper till och med 2035, vilket sammanfaller med både kommunens vision och Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program. Vår strategi bygger på samma strukturer som Göteborgs Stads program men vi har fyllt insatser och strategier med de utmaningar och möjligheter som är specifika för Tjörn. Vi har ju dock givetvis mycket gemensamt med övriga regionen. Viktigt är var också att identifiera vilka pusselbitar vi kan bidra in med till en attraktiv region. Våra satsningar på kulturen och vår koppling till havet är givetvis några av de viktigaste bitarna.

Var finns era utmaningar?

– Som den ö-kommun vi är, ser vi givetvis infrastrukturen som en uppenbar utmaning. Å andra sidan skapar havet och närheten till detta helt nya möjligheter kring hållbara transporter som vi bara har sett början av än! Även tillgången på byggbar mark och tillgången på färskvatten är en utmaning för oss. För oss är det en ständig balansgång att skapa utrymme för nya verksamheter, samtidigt som vi inte bygger bort stora delar av de värden som till exempel närheten till havet skapar. Vi ser också att digitaliseringen och den kompetensväxling som behöver ske i många branscher är en utmaning i en kommun som Tjörn med många små företag. 

Hur kommer företagen på Tjörn känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år?

– Förhoppningen är att de kommer känna att vår vision om möjligheternas ö inte bara är ord på papper utan något som genomsyrar allt vårt kommunala arbete. Vi tar stora kliv för att digitalisera kommunens verksamheter vilket kommer leda till ökad tillgänglighet och vi kommer att fokusera på att var en medpart för företagen i framtiden projekt.

Vad vill du skicka med till företagen på Tjörn för att klara av den återhämtning som vi befinner oss mitt i?

– Tjörn har hittills klarat denna kris mycket bra, mycket tack vare våra fantastiska företagare som verkligen har kämpat. Vår arbetslöshet är till exempel en av landet lägsta och vi har haft få konkurser. Med det sagt så har många företag haft det tufft! Många företagare är givetvis trötta efter att ständigt vara tvungna att anpassa sina verksamheter till nya restriktioner och förutsättningar. Jag hoppas verkligen att vi gemensamt kan hitta kraften att fortsätta kämpa och att vi behåller glädjen och stoltheten för vår ö. Med den i ryggen och viljan att utvecklas kan vi komma mycket långt!

Till Tjörns näringslivswebb
 
Det här är en del av samarbetet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Tipsa en vän

Visa cookie-information