Träning och engagemang stärker affären

30 mars 2022
Foto Martin Wallén
I centrala Göteborg finns ett kampsportcenter som i över 20 år givit ungdomar och vuxna en plats att träna på och "en gemenskap som sträcker sig utanför ringen". Det engagemang Fighter Centre byggt tillsammans med sina medlemmar lönade sig när pandemirestriktionerna satte hård press.

Personen bakom ett av landets största träningscenter för kampsport är August Wallén. Han beskrivs som en pionjär inom sporten, som på 90-talet tog MMA (Mixed martial arts) till Sverige och själv blev framgångsrik inom grenen.
– Jag har tränat kampsport sedan jag var tolv år. I slutet av 80-talet startade jag en klubb i Göteborg som växte snabbt. År 2000 behövde vi nya lokaler, och det var då vi flyttade in här på Viktoriagatan och jag startade upp bolaget Fighter Centre, berättar August.

 

 

August Wallén
August Wallén, Fighter Centre (foto Antony Sastre)

Bolaget står för själva försäljningen medan idrottsföreningen, Fighter Centre IF, organiserar medlemmarna och det idrottsliga. I dag utövas sju olika kampsporter på Fighter Centre som samlar strax över 2 000 medlemmar. Allt från nybörjare inom thaiboxning till landslagsidrottare inom MMA.
– Alla är välkomna hos oss, oavsett kön, sexuell läggning och bakgrund. Det är på modet att säga det, men hos oss är det verkligen så. Alla får samma förtroende. Men missköter man sig åker man ut, dåligt beteende får konsekvenser, säger August.

Socialt engagemang stärker affären

Han menar att Fighter Centre gör en stor insats för Göteborg genom att inkludera och sätta människor i ett sammanhang. 35 procent av medlemmarna har till exempel utländsk bakgrund.
– Det sociala engagemanget är en stor anledning till att jag håller på med detta. Engagemanget är positivt även ur en affärsmässig synvinkel. Känner medlemmarna att vi gör bra saker och är äkta blir de också lojala mot oss, säger August.

Under pandemin har lojaliteten varit särskilt värdefull. Merparten av medlemmarna fortsatte att betala avgiften trots att de inte tränade, och trots att träningspassen begränsades av restriktionerna.

Träning på Fighter Centre. Fotograf Martin Wallén
Foto Martin Wallén

Fighter Centre IF tappade totalt 400 medlemmar från 2020 och 2021. Företaget valde här att effektivisera verksamheten för att komma ut starkare på andra sidan. Digital anmälan och digital signering av autogiro infördes – vilket både minskade den fysiska interaktionen och pappersarbetet.
– Vi tog även bort möjligheten att provträna gratis, vilket visade sig vara ett smart drag. Nu kommer bara människor som verkligen vill träna här. Det bidrar till ett högre engagemang, konstaterar August.

Planerar för långsiktigt och starkt företag

För honom handlar företagandet om att hitta gynnsamma vägar att springa vidare på. Här har Business Region Göteborg under en längre tid kunnat bidra med värdefulla tips.
– Jag gillar att gå på deras kurser och workshops där jag kan nätverka och ställa frågor. Jag har bland annat gått på föreläsningar om sälj, marknadsföring och ekonomistyrning, berättar August och fortsätter:
– Vi har också gjort företagsanalyser för att titta på förbättringspotential, senast nu i höstas. Tillsammans med rådgivarna har vi diskuterat olika lösningar för att öka intäkterna genom att fylla våra lokaler under dagtid. Verksamheten pågår ju till 90 procent under kvällstid. En lösning som har fallit väl ut är att låta friskolor som saknar idrottshallar träna i våra lokaler.

August planerar att fortsätta använda Business Region Göteborg som bollplank i arbetet med att framtidssäkra Fighter Centre.
– Företagande är som skogsbruk. De träd som planteras nu blir till godo först flera generationer framåt. Jag vill skapa ett ekonomiskt starkt bolag så att Fighter Centre kan leva vidare i minst 100 år till, och inte vara beroende av mig som person, säger August.

 

August Walléns tips till entreprenörer: 

  1. Vill du driva företag kring din hobby eller passion? Var objektiv och gör en neutral bedömning om det är kommersiellt gångbart. Det är lätt att bli ”blind” för att man själv tycker om något.
  2. Ha ett äkta samhällsengagemang. Gör ditt bästa för att bidra med något bra till samhället.
  3. Var konsekvent över tid och ansträng dig för att lösa problem. Försök att leverera lite mer än du måste och var inte småaktig.

Länk till Fighter Centres hemsida.

Jobba smartare och bli mer effektiv i vårt tillväxtprogram

Business Region Göteborg har genom åren hjälpt tusentals företagare i Göteborgsregionen att öka sin tillväxt och omsättning, samtidigt som de nyanställer. I vårt tillväxtprogram erbjuder vi analyser, seminarier och workshop samt tillgång till våra rådgivare och experterLäs mer om programmet för små och medelstora företag som Fighter Centre deltar i:

Business Region Göteborgs tillväxtprogram.

Tipsa en vän