Tydliga kommunikationsmål nyckeln till framgångsrik lansering av nytt varumärke

20 september 2018
Marie Bubach har lång erfarenhet av rekryteringsbranschen men tog hjälp för att få ordning på sin kommunikation när hon startade eget företag.
Hur når man ut till kunder med en ny tjänst? Det är inte alltid lätt att göra rätt eller hinna med vid sidan av kärnverksamheten. Marie Bubach startade verksamhet och upprättade strategi som bland annat bestod av praliner och fyra P:n.

UTMANINGEN

Marie Bubach, vd för och ägare av rekryteringsföretaget Select Executive Search, har i många år arbetat med bemanning och rekrytering, både som anställd och som franchisetagare. Men när hon tidigare var del av en Stockholmsbaserad kedja kände hon sig styrd och bakbunden, särskilt när det kom till marknadsföring och kommunikation mot kunder och potentiella kandidater. I januari 2017 gjorde hon slag i saken och startade fristående verksamhet.

– Det var ett stort steg att dra i gång ett helt nytt varumärke, särskilt i rekryteringsbranschen där mycket hänger på personliga relationer. Konkurrensen är stenhård från de stora bolagen, och nu var det plötsligt bara lilla jag, helt ensam. Hur skulle jag få kunderna att välja mig? Vad var det som gjorde mig unik – och hur skulle jag få ut det budskapet på bästa sätt? säger hon.

Som egen i nystartat bolag insåg Marie Bubach direkt att hennes tid inte skulle räcka till att tänka strategiskt på kommunikation.

– Jag behövde synas för att fortsätta att vara top of mind hos såväl gamla som nya kunder och kandidater. Men samtidigt befann vi oss ju mitt i en högkonjunktur och det var mycket att göra. Jag ville inte bara slänga upp en hemsida utan att ha tänkt igenom vad jag står för, säger hon.

Hon hade tidigare varit i kontakt med kommunikationsstrategen Camilla Danielsson för att hitta sitt personliga tilltal under franchiseparaplyet och tog nu kontakt igen. Camilla Danielssons approach var att sätta tydliga kommunikationsmål, något som hon i sitt arbete som kommunikationskonsult alltför ofta ser att företag missar.

– Kommunikationsmål är lika viktiga som affärsmål! Varje företag behöver fundera över saker som vilken kännedom man vill uppnå, vilken känsla och attityd man ska ha och sätta en strategi för sina budskap, säger hon.

Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt
Camilla Danielsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.

Det handlade alltså om att backa bandet och definiera Select Executive Searchs vision för att hitta budskap och sätta en profil för kommunikationen.

LÖSNINGEN

De bokade in några workshops och satt tillsammans i ett konferensrum med det tydliga målet att koppla vision till kommunikation och omvandla det till faktiska insatser.

– Vi började med att jag förklarade kommunikationsmodeller, vikten av att ha mål och därefter göra en budskapsstrategi. Jag tror att det blev en ögonöppnare för Marie som ledde henne mot att arbeta på ett nytt sätt, minns Camilla Danielsson.

Marie Bubach håller med.

– I arbetet kom det fram tankar om hur jag ville uppfattas som alltid funnits där men nog inte varit så specificerade. Jag ser mig inte som en leverantör utan som någon som jobbar i nära samarbete med kunden. Vi landade i Selects fyra P:n – personliga, professionella, pålästa och pålitliga. Det är sådan jag är och så jag alltid jobbat, men inte riktigt formulerat.

Med förankring i en vision kunde de jobba framåt praktiskt.

– Arbetet trattades ned i en strategi och en plan med praktiska handlingar så att jag tydligt kunde avgränsa vad jag skulle göra och när jag skulle göra det, säger hon.

En av de första aktiviteterna blev att skicka en nyårsgåva, en chokladask med utvalda praliner till de befintliga kunderna för att berätta om det nya varumärket. Camilla Danielsson kallar det lite skämtsamt för Pralintanken.

Select Executive Search skickar ofta med praliner till sina kunder.
Utöver företagets fyra P:n finns alltid praliner med och skapar rätt känsla och stämning.

– För Select var det perfekt som kommunikation: exklusivt, personligt och utvalt och med en symbolik att kunderna fick de finaste bitarna. En liten grej, men effektiv.

– Det var dock en relativt stor ekonomisk satsning att göra – 20 000 kronor på choklad och porto när man är helt nystartad, säger Marie Bubach. Men definitivt värt det.

Select tog också in extern hjälp för att bygga hemsida, men lade vikt på enkelheten så att Marie skulle kunna administrera den på egen hand framöver.

– Vi satte också övriga kanaler och budskap. Mina kunder och kandidater finns på Linkedin. Jag bestämde mig för att dela med mig av min kunskap där i artiklar om hur rekrytering fungerar så att fler kan få insyn i hur vi jobbar.

Facebook blev en mindre viktig, mer operativ och snabb kanal för budskap i stil med ”I dag åker vi till Linköping för att träffa kandidater”.

Kanske det allra viktigaste beslutet handlade om arbetssätt.

– Jag skulle kunna sitta och dutta med texter och budskap varje dag i veckan, men det är inte hållbart. Jag behövde struktur även här och bestämde mig för att vika ett visst antal timmar, en bestämd dag i veckan åt min kommunikation, säger hon.

RESULTATET

Med stöd i sin kommunikationsstrategi rullar nu kommunikationen med kunder och kandidater på i ett jämnt tempo. Tisdagar är den dag som Marie avsätter några timmar för att skriva Linkedinartiklar med personligt, pålitligt, påläst och professionellt tilltal. En artikel i veckan publiceras på ett givet tema per månad, som till exempel olika begrepp inom rekrytering eller konkreta tips till kandidater.

– Det har definitivt stärkt varumärket och jag ser på statistiken över likes och delningar att jag når ut. I dag får jag kommentarer som att ”Select syns överallt” och att företaget uppfattas som större än det är.

Hon skickar också ut ett nyhetsbrev och har börjat arbeta med MyNewsdesk där hon planerar att publicera texter med mer nyhetsinriktning och lyfta samarbeten, gärna i rörligt format.

– Det blir en winwin när Select syns tillsammans med sina kunder. Men jag ska utveckla konceptet kring det lite mer först, säger hon.

Citat

Jag måste synas, det är ett självklart verktyg för mitt levebröd. Nu vet jag när och hur och det ger tydlighet och fokus.

Avsändare

Marie Bubach om sitt kommunikationsarbete

Camilla Danielsson påpekar att just det sättet att tänka är en av Maries styrkor.

– Hon är målmedveten och långsiktigt strategiskt trots att det är ett litet företag hon driver. Hon tar sig tid att tänka efter innan hon springer in i en handling. Hon är selektiv och vågar också hålla fast vid det hon valt att göra.

I dag, efter knappt två år som varumärke, är Select Executive Search väletablerat och har uppdrag inte bara i Göteborg utan på flera orter i landet. En av de främsta vinsterna, vid sidan om att nå ut och vara synlig på rätt sätt, är sinnesron, säger Marie.

– Strategin går att bryta ned och konkretisera i handlingar och jag har koll på vad kommunikationsarbetet innebär tidsmässigt och ekonomiskt. Jag måste synas, det är ett självklart verktyg för mitt levebröd. Nu vet jag när och hur och det ger tydlighet och fokus.

De fyra P:na genomsyrar i dag all kundkontakt, bland annat Selects populära frukostar på kontoret.

– Ibland har det varit långt över 100 personer. Det är trångt och personligt men speglar oss och är ett perfekt sätt att träffa både kandidater och kunder.

Och pralinerna fortsätter att vara en självklar del av kommunikationen. En något mindre men lika exklusiv ask skickas till varje anlitad kandidats nya arbetsplats.

– Som en välkomstgåva som man kan bjuda sina kolleger på. Då syns Select ännu mer, säger Marie Bubach.

MARIES TRE RÅD OM KOMMUNIKATION

1. Definiera din målgrupp. ”Vem är kunden och var finns de? Mina finns primärt på Linkedin, vilket gör att jag lägger mindre kraft på Facebook och helt valt bort Instagram.”
2. Bestäm vad du vill kommunicera. ”Jag har valt att inte skryta för det vill inte kunden höra. Istället vill jag skapa förtroende genom att dela med mig av min kunskap.”
3. Ha en plan. ”Tänk konkret kring hur och när. Jag har tusen idéer och är expert på att dra i gång men sämre på att avsluta. Dessutom har jag inte tiden. I stället tänker jag 90 dagar framåt och bestämmer mig för ett par teman jag vill kommunicera och bryter ned det i underteman och konkreta insatser.”

Fakta Select Executive Search

Gör: Rekryterar specialister och personer till ledande befattningar.
Finns: I Göteborg, men tar uppdrag över hela Sverige.
Antal anställda: Jobbar i team med konsult och kommer snart att anställa en person på heltid.
Omsätter: 2,7 miljoner 2017.
Ägs av: Marie Bubach
Om Expedition Framåt: Marie har hittills deltagit i vd-nätverk och Svar Direkt och haft workshops kring affärsutveckling och kommunikation. ”Det är ett bra sätt att få dela erfarenheter och få tillgång till konsulter i stort och smått när det behövs.”

Tipsa en vän