Undvik fällorna när du tar in nya delägare i företaget

4 oktober 2018
Artifons specialistområde är rådgivning inom akustik och AV-teknik för hus för scenkonst. Alf Berntsons stora musikintresse var en av anledningarna till att han startade företaget. Bild: Sofia Eriksson.
Att skapa utveckling genom att bli fler ägare i bolaget kan liknas vid att gifta sig – det behövs kemi och samsyn men också regler, avtal och transparens. Alf Berntson har precis gått igenom processen i sitt växande akustikföretag.

UTMANINGEN

Artifons specialistområde är rådgivning inom akustik och AV-teknik för hus för scenkonst, det vill säga konsertlokaler, teaterscener och olika samlingslokaler där upplevelsen spelar huvudrollen. Man har bland annat arbetat med Malmö Live och Oslos operahus och jobbar nu med Kungliga Operan i Stockholm. Grundaren Alf Berntson var 59 år och Artifon 15 när han insåg att han behövde börja tänka på företagets framtid och sin egen roll.

– Jag hade fått ett par propåer från stora konsultbolag. De såg ett värde i våra fina referenser och ville köpa upp oss. Men min uppfattning är att spetskompetens ofta försvinner i så stora sammanhang: spetsen trycks ned och trubbas av, så det kändes inte roligt att sälja, säger han.

Samtidigt ville han ha förändring.

– Mycket ansvar föll på mig – man ska vara vd, ledare, chefskonsult och fortbildare, allt i ett. Det var många gånger tufft och ensamt och jag ville dela det ansvaret med någon och samtidigt dela med mig av all den kunskap jag har. Det är också många känslor involverade när man som jag startat ett bolag utifrån en specialistkunskap och ett stort intresse, i mitt fall musiken. Jag ville helt enkelt försäkra mig om att företaget levde vidare även efter att jag slutat.

 Artifon har bland annat skapat optimala akustiska förutsättningar för ljudet i Malmö Live.
Artifon har bland annat skapat optimala akustiska förutsättningar för ljudet i Malmö Live. Bild: Artifon.

Alf Berntson startade Artifon tillsammans med sin hustru Annakarin som är administrationsansvarig. Nu fattade de beslutet att ta in ytterligare en delägare. Det enkla var rekryteringen. Det svåra var juridiken och ekonomin.

LÖSNINGEN

Musikintresse och musikalitet är en fördel för de ingenjörer som arbetar inom denna snäva nisch – det är med andra ord inte helt lätt att hitta folk. Men Alf Berntson hade kontakt med en tidigare anställd, Johan Andersson. Han hade börjat som exjobbare på Artifon och jobbade tillsammans med Alf i flera år innan han valde att gå vidare som konsult på ett större företag. De kom överens om att han skulle komma tillbaka som delägare. Men båda ville inte ha för bråttom utan strävade efter att det skulle gå rätt till och vara grundligt gjort.

– Det är mycket som ska klaffa. Vi är ingenjörer och experter på akustik men kan desto mindre om ekonomi och juridik. Då behövs hjälp utifrån.

Företagskonsulten Jan Edvardsson hade tidigare jobbat med Artifons affärsutveckling och kopplades nu in för att diskutera och dra upp riktlinjer för delägarskapet.

–  Jag ser ganska ofta den här problematiken, egenföretagare som har starkt emotionellt engagemang i sitt bolag. Många ser företaget som sin baby och då är det så klart naturligt att ha separationsångest. Risken finns att man som ensam ägare har svårt att hitta någon lösning och istället jobbar för länge och sedan lägger ned bolaget. Men Alf Berntson var både klarsynt och ute i god tid – och det tror jag har räddat bolaget, säger Jan Edvardsson.

Jan Edvardsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt
Jan Edvardsson, affärsutvecklare på Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.

De började med att göra en värdering av bolaget. Eller tre, faktiskt.

– Vi anlitade ett värderingsföretag, vår revisor samt Jan Edvardsson för att göra var sin värdering. De stämde ganska väl överens. Utifrån deras värderingar gjorde vi en bedömning, och skrev också in i avtalet vilken modell vi använt, så att det görs på samma vis vid en eventuell framtida omfördelning av aktier, säger Alf Berntson.

Han valde också att utförligt skriva ned sina tankar om framtiden, företagets mål och sin roll.

– Transparens är avgörande. Jag vill att delägaren ska veta hur jag tänker och inte bli överraskad.

I samma anda arbetade de tre delägarna tillsammans fram ett avtal, först med Jan Edvardssons rådgivning, därefter med affärsjurist som gick igenom avtalet i detalj.

– Han såg till att allt var förtydligat och vattentätt.

Citat

Jag uppskattar särskilt alla de praktiska tips jag kan få bara genom ett telefonsamtal. Som egenföretagare är det bra med sådana bollplank och lättillgänglig kunskap i de frågor som man själv inte behärskar.

Avsändare

Alf Berntson, Artifons vd och huvudägare

Ytterligare en stor kunskapskälla var alla de färdiga mallar om delägarskap som finns tillgängliga.

– Vi plockade lite från olika mallar för aktieöverlåtelseavtal och aktiebok och för viktiga delar i aktieägaravtalet om förköpsrätt, överlåtelserätt, överlåtelseskyldighet, konkurrens, sjukdom- och dödsfall och äktenskapsförord bland annat.

RESULTATET

Processen att plocka in en ny delägare tog ungefär ett år vid sidan om de vanliga uppdragen. Strax före jul 2017 var så Johan Andersson tillbaka på sin gamla arbetsplats igen, men denna gång som delägare. Inför det var allt klart, avtalet underskrivet och de icke debiterbara arbetsuppgifterna uppdelade.

– Jag har personalansvar, han har sälj och ackvisition. Vi var väldigt noga med att klargöra våra roller för medarbetarna – det är viktigt att de vet vem de ska gå till med vad, säger Alf Berntson.

Alf är fortfarande majoritetsägare medan hans fru och Johan Andersson äger varsin mindre del. Tidigare hade paret Berntson haft mer informella avstämningar; nu infördes regelbundna delägarmöten.

Sedan årsskiftet har man också fått fart på tillväxtfasen och planerar att hitta och anställa minst fyra personer till de närmsta åren. Men Alf Berntson har ändå hittat tid att fokusera mer på det han gillar mest.

– Jag kan i allt större utsträckning ägna mig åt att vara seniorkonsult och överföra kunskap till nya medarbetare. På lång sikt hoppas vi på att ta in ytterligare en delägare som tillsammans med Johan ansvarar för tillväxten.

Alf Berntsons tre råd vid ägarbreddning

1. Transparens. Fundera över hur du vill att företaget ska utvecklas, vilka som är målen och hur du ser din egen roll i framtiden. Skriv ned det utförligt så att den nye delägaren har klart för sig hur du tänker. Sedan kanske inte allt det inträffar, men att ha det nedskrivet gör att ni kan undvika överraskningar och missförstånd.
2. Var tydliga mot personalen. En ny delägare innebär nya rutiner och uppdelning av arbetsuppgifter. Klargör det tydligt för personalen så att de vet vem som ansvarar för vad och vem de ska vända sig till.
3. Uppfinn inte hjulet på nytt. Tro inte att ni ska klara juridik och ekonomi på egen hand – ta in professionell hjälp och lägg hellre tid på det vanliga jobbet. Det finns också många mallar att tillgå och plocka formuleringar och överenskommelser ur. Men låt också processen ta tid så att allt är klart inför att den nye delägaren kommer in.

Fakta Artifon AB

Gör: Konsult inom akustik och AV-teknik för scenkonsthus och publika lokaler.
Antal medarbetare: 6.
Omsätter: Cirka 7 miljoner 2017.
Ägs av: Alf Berntson, Annakarin Berntson och Johan Andersson.
Om Expedition Framåt: Alf Berntson tog hjälp av Business Region Göteborg i starta-fasen och har varit deltagare i Expedition Framåt i ungefär två år. Artifon har anlitat konsulter för marknadsföring och kommunikation, affärsutveckling samt ägarbreddning. ”Jag uppskattar särskilt alla de praktiska tips jag kan få bara genom ett telefonsamtal. Som egenföretagare är det bra med sådana bollplank och lättillgänglig kunskap i de frågor som man själv inte behärskar.”

Tipsa en vän