Varför behövs en vision? Forskaren och tillväxtexperten förklarar

12 september 2017
Jonas Fasth, Forskare och tillväxtexpert
Måste man jobba med vision och värderingar? Ger arbetet verkligt resultat eller blir det ett dokument som glöms bort i någon byrålåda? Följ med på jakt efter visions- och värderingsarbetets vara eller icke vara. Och upptäck att du kommer långt med att öppna upp för dialog.

Prata, prata och prata. Och när du tycker att du pratat tillräckligt, så prata lite till. Interagera för att öka din kunskap och ta aldrig något för givet.

Vi befinner oss på Handelshögskolan i Göteborg för att diskutera vision och värderingar med forskaren och tillväxtexperten Jonas Fasth. Att han har ett genuint intresse för människor och dialog går inte att ta miste på. Som kursansvarig på magisterutbildningen MATIX på Handelshögskolan i Göteborg brinner han för det mellanmänskliga och för dialog som medel att uppnå god utveckling för företag.

En vision handlar om ett framtida tillstånd och ska innehålla allt som är viktigt för dig i ditt företag. När du tänker framtid så ta med saker som är viktiga och måla upp en tydlig bild. Om du ser alla händelserna separata så kan du bli förvirrad, men om du ser visionen så ser du att det blir en kontinuitet i din väg mot ditt mål. Då blir också vägen dit mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.

Underkategori

Hur ska man då ta sig an arbetet med en företagsvision?

Grundprincipen är att göra det enkelt. Och egentligen är skillnaden inte så stor mot hur du tänker privat vilka drömmar har du, hur vill du leva om några år? I visionen kan allt möjligt ingå: hur stort företaget ska bli, var det ska finnas eller vilken lönsamhet det ska ha. Och vilka medarbetare vill vi ha med på resan?

Det kan också handla om hur vi ska bete oss mot varandra, det kan handla om kultur och om allt som är viktigt för just dig och din verksamhet. Fundera inte så mycket på att göra rätt enligt några mallar. En mall kan få igång arbetet och kan fungera som ett stöd i processen, men släpp den och tänk efter och reflektera.

Han tillägger:

För det finns inte någon quick fix när man talar vision och värderingar. Det som är rätt för någon kan vara fel för dig och tvärtom. Så länge du får kontinuitet, engagemang och energi så är visionen bra, betonar Jonas Fasth.

Men spelar detta verkligen någon roll i företagarens vardag?

Ja, den här visionsbilden är oerhört viktig, den hjälper både ledare och medarbetare att sortera i den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut, menar Jonas Fasth. Sen har visionen en annan viktig funktion  att skapa kontinuitet. Då ser du också hur varje enskild händelse bildar en logiskt händelsekedja så du lättare kan välja bort det som inte är i linje med din vision. Annars kan upplevelsen lätt bli småryckig  jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till? 

Sen bör visionen levandegöras, betonar Jonas Fasth. Idag är det så mycket att ta hänsyn till hela tiden, så om du inte håller din vision levande, i dig och bland dina medarbetare, så är risken stor att ni tar felaktiga beslut. Har du en vision så har du också en symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation på företaget så kan du alltid ställa dig frågan om detta ligger i linje med det vi vill? Och är det strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? Lite som om du ska ut på en privat resa. Om siktet är inställt på Australien så vet du att du kanske måste mellanlanda i Köpenhamn och Singapore. Du ser dina delresor och kan också prioritera att göra rätt saker. Ser man inte upp så finns risk för visionsdrift.

Att jobba med visionen är alltså en ständig seglats där man behöver ta hänsyn till väder och vind. Finns det då några exempel på företag som jobbat fram bra visioner?

Det är egentligen bara medarbetarna på ett företag som kan avgöra om visionen är bra eller ej. Många företag blandar också ihop slogans med vision och det är inte samma sak. De är lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är också att man inte gör sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Och då fyller den inte sin funktion.

Bör man på något sätt ta hjälp i sitt visionsarbete?

Jag tycker att man ska samtala, att våga prata om hur vill man ha det. Genom samtal kommer man ju också på andra saker. Bolla med kollegor, andra företagsledare och med familjemedlemmar. Man kan ju ha missat något väsentligt själv. Det viktiga är ju att man har tankar om framtiden och skriver ner dem.

Hur hänger då visionen ihop med värderingar i företaget?

Vision och värderingar är tätt sammankopplade, de bildar ett slags ramverk för allt man gör inom företaget. På vägen mot vår vision har vi vissa gemensamma principer som vi inte bryter mot. Inom alla grupperingar finns det handlings- och tankemönster som avspeglar sig i det som görs och sägs. Det gäller bara att hålla dessa vid liv, betonar Jonas Fast.

Och han tillägger:

Att arbeta med företagskulturen är viktigt, det får medarbetarna att arbeta åt samma håll. Värderingar finns ju även om man inte konkret jobbar med dem. Då är det alltid bättre att forma de värderingar man vill ha på ett tydligt sätt. Kan man på detta sätt skapa engagemang med sin vision och sina uttalade värderingar då har man nått några av dess främsta syften.

Vi har alla olika sätt att tolka saker, därför måste man hela tiden prata med varandra. Att driva företag som har anställda är ju att vara i ständig dialog. Prata, prata, prata. Och ta aldrig något för givet. Det är ju som tidigare SAS-chefen Jan Carlzon sa, ”Bara för att något är självklart för dig innebär inte att det är det för alla andra”.

Vision och värderingar är viktiga för att hitta rätt väg framåt i företaget.
Handelshögskolan i Göteborg

Har företagen tid att jobba tillräckligt med vision och värderingar idag?

Det går så fort idag och vi ska vara så produktiva att vi glömmer bort fundamentet. Därför är det viktigt med tydlig vision och tydliga värderingar som ramverk för vart vi är på väg och vilka regler som gäller på vägen.

Går det då att mäta vision och värderingar på något sätt?

För mig går värderingar att översätta i beteende. Vilka beteenden vill vi ha på vårt företag? Vad är viktigt för oss? Någonting som jag vill att man pratar om är lönsamma värderingar, och att man faktiskt funderar på vilka beteende hos oss som kan hjälpa oss att sänka kostnader och höja intäkter ett beteende som är positivt ur företagets perspektiv. Forskningen visar att företag som präglas av en stark kultur har klart bättre ekonomiska resultat än de med svag eller otydlig kultur.

Jonas Fasth

Arbetar med: Forskning, undervisning och företagsrådgivning/konsultstöd. Jonas Fasth är en del av MATIX kursledning och delkursansvarig för Förändringsledning på Handelshögskolan i Göteborg. Jonas forskar och undervisar inom management & organisation med särskilt intresse för strategiskt arbete och förändringsledning. Han har en bred erfarenhet från näringslivet och parallellt med arbetet på Handelshögskolan är han verksam som managementkonsult med fokus på små- och medelstora företags tillväxt.​
Forskar/forskat inom: Företagsledares lärande, Strategiska processer

Om värderingarna innebär att hjälpa och stötta varandra på en arbetsplats och vara vänliga mot varandra, så blir det ju i förlängningen ett godare arbetsklimat, vilket bidrar till att man i större utsträckning behåller sin personal, betonar Jonas Fasth. Här bör ju ledarna föregå med gott exempel. Och parallellen går ju att dra även till familjen där barnen inte gör som man säger utan som man gör. Samma mönster går igen i ett företag.

Hur ser då arbetet med vision och värderingar ut i en globaliserad värld där framtidens företag och arbetskraft sannolikt organiseras annorlunda?

I framtiden kommer vision och företagskultur att spela en ännu större roll, menar Jonas Fasth. Det är ju självklart branschrelaterat, men jag upplever att vi redan i dag jobbar mycket i det vi kallar värdekonstellationer eftersom vi jobbar i många olika projekt, även om vi är på samma arbetsplats. Och då blir också visionen och värderingarna i enskilda konstellationer viktigare och viktigare.

Här hittar du fler tips
En klar vision gör skillnad – www.foretagande.se
En guide för att ta fram vision och värdegrund – Sverok
Forskarartikel från Stanford University – Läs om "the uniqueness paradox". Ju mer man anstränger sig att vara distinkt och unik i sitt visionsarbete, desto mer lik alla andra bolag riskerar man att bli.
Så skapar du en vision för ditt företagwww.startaeget.se
Så skapar du en vinnande vision, inkl checklista - CFO World

Tipsa en vän