Viktigt att bygga drömteamet på olikheter och personligheter

16 november 2018
Annika R Malmberg föreläste för Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt om vikten av att bygga team med rätt sammansättning. Själv är hon övervägande skogsgrön till färgen.
Röd, gul, blå, grön – aldrig har det talats så mycket om färger och personligheter som nu. Men det spelar ingen roll vilken färg du är om du inte förstår och bemöter andra på rätt sätt. Först då kan du bygga ett vinnande team, menar Annika R Malmberg när hon föreläste för Expedition Framåts deltagare.

Igenkänningen är total hos publiken när Annika R Malmberg iscensätter en typisk teamutvärdering med hjälp av fyra kepsar i färgerna eldröd, solgul, havsblå och skogsgrön. Med hela kroppen, minspel och yviga gester visar hon hur den röda personligheten snabbt och otåligt fyller i blanketten medan den blå rynkar pannan och funderar på detaljbetydelser. Samtidigt underhåller den gula genom att resonera högt och den gröna oroar sig över vad alla andra svarar.

– Det är lätt att skratta åt olikheterna. Men kom ihåg att alla i gruppen har rätt att ha sin åsikt! Fråga istället de andra varför de svarat som de svarat, diskutera och få i gång samtal, säger Annika R Malmberg.

Att färganalysera sin omgivning är en stark trend just nu och det vimlar av litteratur och tester – men egentligen går allt tillbaka till de gamla grekernas klassificeringar av temperament. Vi gillar att strukturera och kategorisera för att förstå vår omgivning, menar Annika R Malmberg. Men samtidigt vänder hon sig starkt emot raljerandet över färgtypernas tillkortakommanden och brister. Nej, istället ska vi ta fasta på att alla behövs, och anpassa arbetssätt och kommunikation utifrån styrkor och svagheter, precis som hon ville illustrera med exemplet om teamutvärdering.

– Det handlar om självinsikt. Att inse att jag också kan vara jobbig, inte bara alla andra. Är du medveten om vem du är och hur andra kan uppfatta dig, kan du sedan bygga på styrkorna och undvika missförstånd. Det är dessutom viktigt att inse att alla har olika tändvätska. Därför kan du inte utgå från dig själv för att motivera människor – alla behöver inte samma, säger hon.

Underkategori
Personprofiler och deras färger

Annika R Malmberg, som själv är multisportare på motionsnivå i team med sin man, drar många paralleller mellan den sporten och teamarbetet på arbetsplatser. Multisportteam som hon har coachat har med hjälp av insikter om varandras agerande under press i tuffa tävlingssituationer kunnat avancera i resultatlistorna, och detsamma gäller i företagandet, menar hon. Men hur gör man då? Hands on-tipsen och råden är många och av den allmänna typen. Grunden är synen på teamet, säger hon och citaterar Jon Katzenbachs bok The Wisdom of Teams:

– ”Ett team består av ett litet antal människor som har kompletterande kompetenser. De arbetare med samma syfte, mål och metodik för vilka de tar ett gemensamt ansvar.” Brister i kommunikationen och relationer som inte fungerar är 80 % av orsakerna till problem på arbetsplatsen, säger hon.

Annika R Malmberg trummar också in att alla färger behövs i ett team.

– Alla har alla färger i sig och kan lära sig allt, men frågan är hur trött man blir av att vara på ett eller annat sätt? Det som ligger närmast din personlighet ger energi, medan annat tar av den. Därför ska man välja arbetsuppgifter som ligger nära och som man har lätt för, och inse att det man själv gillar kanske är dränerande för någon annan. Var glad över att någon annan kan det du inte kan  alla behövs.

De fyra personlighetsfärgerna enligt Insights Discovery, den modell som Annika R Malmberg arbetar efter.

ELDRÖD
Är snabbt ur startblocken, tänker snabbt och vet vad som ska göras. På grund av tempot kan det bli fel, men det gör inget, för det är inga problem att göra om. Gillar att projektleda och styra upp andra människor och tycker inte alltid att de har full koll. Behöver inse att kolleger inte tänker på samma sätt.

HAVSBLÅ
Tar reda på i förväg vad som är den bästa lösningen och gör alltid sitt bästa. Kan upplevas som bekymrad och negativ, men är i själva verket kritiskt granskande. Ser riskerna och upplyser gärna om dem. Har svårt att delegera för vill inte att det ska bli fel. Behöver bli bättre på att ge beröm.

SOLGUL
Fyller dagarna med aktivitet och gillar drama och att vara i centrum. Gör många saker samtidigt, är spontan, skojfrisk och bra på att engagera. Ofta skapande, uppfinningsrik och kreativ men behöver lära sig att backa tillbaka och släppa fram andra.

SKOGSGRÖN
Varm och omtänksam, mår bra av människor och vill att alla ska må bra. Är duktig på att läsa mellan raderna och höra det som inte sägs. Vill bli inbjuden i gruppen. Behöver bli tydligare med vad de vill och behöver också bli tackad för jobbet de gör lite oftare.

Vilka färger är du och hur bygger ni team hos er?

Lotta Gustavsson, projektledare Vägen ut-kooperativen
Lotta Gustavsson, projektledare Vägen ut-kooperativen

– Jag är starkt grönblå, men har nog vissa röda drag också eftersom jag ofta är den som kliver fram när ingen annan rör sig så att saker kommer i gång.

Vad är viktigt för er när ni bygger team?

– Vi utgår främst från kompetens. Men det är tyvärr så att vi inte alltid har tillräckligt med resurser utan får arbeta med det vi har. Något som jag lärt mig i dag är att humor är en viktig ingrediens, både när man bildar team och löser uppkomna situationer. Man måste våga visa tillit och kunna skratta med varandra och åt sig själv på vägen mot målet man vill uppnå. Kanske är det särskilt viktigt för oss som socialt företag att inte vara för hårda utan mer mänskliga.

Fredrik Myrberg, ekonomichef och Lars Olin, koncernchef Bergendahls El
Fredrik Myrberg, ekonomichef och Lars Olin, koncernchef Bergendahls El

– Jag (Fredrik) är en blandning men nog mer åt det blå hållet.

– Jag (Lars) är väldigt, väldigt röd.

Hur bygger ni team hos er?

– Vi jobbar ofta i projektform och tar då mer hänsyn till tekniska kompetenser, erfarenheter och hur man jobbat ihop tidigare snarare än personligheter. Det går förstås in i varandra, men det går inte att helt tänka bort det och enbart bygga drömteam utifrån olika temperament. Vi måste ju tänka på leveransen.

Brukar det bli bra?

– Ja. Vi utvärderar dock resultatet mer än projektgruppens dynamik. Men något som är väldigt spännande är att utvärdera vd-möten. Där är de flesta väldigt röda personligheter och det är intressant att se reaktionerna som uppstår i gruppen när flera är drivande och vill komma till tals.

Vad har ni lärt er i dag?

– Jag (Fredrik) tycker att det är bra att reflektera. Ju mer jag lär mig om personlighetsdragen, desto mer kan jag använda det och tänka till hur jag själv beter mig. Det är viktigt att inte gå igång på hur någon är, utan istället agera på det och kanske ställa frågor på annat sätt.

– För mig (Lars) är detta en bra påminnelse om att tänka på vem som är mottagare av det jag säger – vad jag ska tona ner eller trycka på i kommunikationen för att få med mig personen.

Tipsa en vän