Visionen hjälper ditt företag att hålla rätt kurs

11 februari 2020
Entreprenörens arbetsdag är fylld av vardagliga uppgifter och konkreta problem som måste lösas i nuet. Då är det lätt att tappa det övergripande och långsiktiga perspektivet. Business Region Göteborgs affärsrådgivare hjälper små och medelstora företag att lyfta blicken och sätta fokus på mål, visioner och strategier.

För att ta ett steg framåt måste du först veta åt vilket håll du ska gå. Tillväxt kräver tydliga visioner, mål och strategier. Ändå är det ett område som sällan prioriteras i en företagares vardag. Dels för att det är svårt att få en tydlig överblick över den verksamhet man befinner sig i varje dag, dels för att det kanske saknas tid för reflektion. 

Business Region Göteborgs konsulter i tillväxtprogrammet Expedition Framåt har ett värdefullt utifrånperspektiv och erfarenhet som kan hjälpa små och medelstora företag att formulera vad man vill åstadkomma med sin verksamhet och hur man ska nå dit. 

– Det är viktigare än någonsin att ha en tydlig vision. I en tid när allt förändras fort är det visionen som håller ett företag samman. Tydliga, gemensamma mål som visar oss stegen mot visionen gör att vi håller motivation och kraft igång, säger Madeleine Andrén som är affärsrådgivare. 

Underkategori
Madeleine Andrén, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Vi konsulter träffar oerhört många olika företag och det är bra att dra nytta av vår erfarenhet – för alla kommer att vara i samma läge någon gång", säger Madeleine Andrén.

Förutom att bidra till arbetet med visioner, värderingar, strategier och målsättningar, kan konsulterna ge råd om ägardirektiv och val av en styrelse som har en rätt kompetens och erfarenhet. De kan också stötta företagets ägare/VD med ansvarsfördelning och roller, för att få effektivt beslutsfattande och klarhet runt befogenheter. De bidrar även med kunskap om branschen och hur omvärlden påverkar den. 

Vi ställde några frågor till konsulterna Fredrik Beausang, Johan Hogsved, Madeleine Andrén och Ola Stål hur man som företagare kan arbeta. 

Vilka utmaningar möter du bland små och medelstora företag i din vardag?

– Som entreprenör i ett mindre bolag är det vanligt att man springer fortare och fortare tills man inte orkar längre eller kommer någonstans. Vision, mål och strategier handlar om att springa smart och inte fort. Att jobba i ett litet tillväxtbolag är ungefär som att springa på tunn is. Du måste framåt, annars går du genom isen, samtidigt måste du ha koll på vart du springer för att komma till fast land och inte öppet vatten, säger Ola Stål.

Ola Stål, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Som affärsutvecklare kan vi hjälpa en entreprenör att fokusera på rätt saker, snarare än att göra saker rätt. Det spelar ingen roll om du träffar mitt i prick om du skjuter på fel tavla. Då händer ingenting", menar Ola Stål.

– När du arbetar med vision är det lätt att krångla till det. Men du behöver ha en enkelhet, så att alla i företaget kan känna att de är med och påverkar. Det är då man också tar ansvar. Det är lätt att fastna i att du måste ha en affärsplan. Det behöver du inte. Affärsplaner är dött. De hinner inte bli klara förrän det är dags att skrota. Numera pratar vi mer och mer om roadmaps, säger Madeleine Andrén. 

Vad ser du för trender i omvärlden hur tycker du att företagen bör ta sig an dem?

– Jag ser framförallt tre viktiga trender. Den första är digitaliseringen som påverkar oss alla. Den kräver anpassning och utveckling. Den andra trenden är att köpare får allt större kunskap. Kunder är mer informerad och ställer krav. Alla påståenden går att kontrollera och stämmer de inte är det lätt för kunden att hitta ett substitut. Sist men inte minst har yngre generationer andra krav på sin arbetsplats. De kräver mångfald och ser sig själv som en del i en större kontext. Hänger du inte med i tiden har du svårt att appellera till de som är födda 1995 och framåt, säger Fredrik Beausang.

Fredrik Beausang, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Alla företag behöver ett bollplank och någon som inte befinner sig i verksamheten och kan ställa frågor utanför boxen", menar Fredrik Beausang.

– En megatrend är validering och certifiering. Det har sagts förut men det påverkar det mesta – affärsmodell, hur vi säljer, levererar och skapar en produkt. Den andra stora trenden är förstås att världen är mer digital. Alla springer och positionerar sig. Den viktigaste strategin ett företag kan ha idag är hur du säkerställer ditt företag även när konkurrenterna blir digitala, säger Johan Hogsved.

Johan Hogsved, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Även en chef behöver få göra misstag och ha någon att bolla med. Det är viktigt att du som ledare tycker om det du gör", säger Johan Hogsved.

Varför tycker du att små och medelstora företag ska ta hjälp av Expedition Framåt och deras konsulter? 

– Många mindre företag saknar en väl fungerande ledning och styrelse och ofta är den enda externa kontakten en revisor eller bankkontakt. Det skapar problem när det gäller input. Alla företag behöver ett bollplank och någon som inte befinner sig i verksamheten och kan ställa frågor utanför boxen. Bara att man avtalar en tid att ses brukar fungera som en blåslampa och du börjar prioritera det du kanske redan vet behöver göras, men inte fått gjort, säger Fredrik Beausang.

– Om du känner att du vill något mer än du lyckats åstadkomma ska du ta hjälp av BRG:s konsulter. Eller när det är motigt och ensamt. När det kommer till små- och medelstora företag handlar det mesta om människan. Hur du mår, relationer och liknande får stora konsekvenser i små företag. Även en chef behöver få göra misstag och ha någon att bolla med. Det är viktigt att du som ledare tycker om det du gör. Då kommer dina medarbetare förstå det och vilja hjälpa dig att bli glad, säger Johan Hogsved.

– Som entreprenör måste du kunna göra allt och vara duktig på allt. Men det är ingen. Då är det oerhört värdefullt att ta in ett par andra ögon och öron som inte har hela företagets historia i blodet och tittar på var du står nu och vart du är på väg. Vi konsulter träffar oerhört många olika företag och det är bra att dra nytta av vår erfarenhet – för alla kommer att vara i samma läge någon gång, säger Madeleine Andrén.

– Som affärsutvecklare kan vi hjälpa en entreprenör att fokusera på rätt saker, snarare än att göra saker rätt. Det spelar ingen roll om du träffar mitt i prick om du skjuter på fel tavla. Då händer ingenting, menar Ola Stål.

Business Region Göteborgs konsulter inom området Mål, vision och strategi är: 

Ingrid Alestig  
Madeleine Andrén 
Fredrik Beausang 
Per Bäckman 
Karin Henriksson 
Johan Hogsved 
Tommy Ivarsson  
Joachim Keim 
Robert Orbelin 
Ola Stål  
Philip Wramsby 
 
Se alla 35 konsulterna

Tipsa en vän