Yesbox: Näringsministern på klassisk entreprenörsmark

17 augusti 2017
Susanne Robertsson från Business Region Göteborg presenterar YESBOX för näringsminister Mikael Damberg och kommunsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson. Foto: Bengt Kjellin
Det byggs för fullt i Gamlestadens fabriker där Yesbox, stans nya mötesplats för innovatörer och entreprenörer, snart slår upp dörrarna. Under onsdagen fick man besök av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. – Det ser ut att vara väldigt spännande lokaler, säger han.

Yesbox, som drar igång verksamheten den 4 september och officiellt invigs den 4 oktober, är ett samverkansprojekt mellan ett antal aktörer inom vägledning, rådgivning och utbildning riktad till entreprenörer och innovatörer som söker stöd och hjälp i början av sitt företagande. Ambitionen är att skapa en inspirerande mötesplats, allt under samma tak, för alla som utvecklar idéer, funderar på, planerar för eller driver företag i någon form. Yexbox är dessutom en del av Göteborgs jubileumssatsning inför 2021 och en viktig pusselbit i målsättningen att staden ska bli en internationell förebild genom sin entreprenöriella attityd och atmosfär. 

– Alla jubileumssatsningar i staden måste få en internationell höjd och vi vill att man ska prata om Göteborg utifrån det, att Göteborg är den staden i Norra Europa där man går in för entreprenörskap, säger Susanne Robertsson, gruppchef för nyföretagande och entreprenörskap på Business Region Göteborg. 

– Som en del i detta ska vi paketera ihop det som finns i Göteborg och det vi skapar här med Yesbox är bara en del. Det finns väldig mycket annat – vi har fina inkubatorer och science parks plus alla andra insatser och alla andra som levererar tjänster i det här systemet. 

Utanför fönstren dundrar spårvagnarna förbi. Man når Centralstationen på sex minuter och sex av stans tolv linjer passerar Gamlestadstorget. Så för den som plötsligt får en snilleblixt ska inte kommunikationerna vara det som sätter käppar i hjulen.

Underkategori
Mikael Damberg
Närings- och innovationsministern Mikael Damberg

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson med följe tog dock bilen till Yesbox under onsdagen sedan näringsministern dessförinnan invigt RISE nya huvudkontor på Lindholmen.

Susanne Robertsson visar runt i lokalerna i Gamlestaden och berättar om en anrik stadsdel där det just nu byggs väldigt mycket nytt – ett stort resecentrum, hotell, kontorsbyggnader och bostäder. Hon bjuder näringsministern på både visioner och en historielektion för detta är ett stycke symbolladdad industrihistoria – precis i den lokal där kaffe och bulle väntar presenterade Sven Wingquist det första sfäriska kullagret 1907 och i en angränsande byggnad sitter balken kvar där den första Volvo ska ha hängts upp.

– Det känns naturligtvis magiskt – är det någonting som ska kunna inspirera nya förmågor att starta något nytt så är det väl den historiken, säger Susanne Robertsson.

Bakgrunden till satsningen på Yesbox går ganska långt tillbaka i tiden, berättar hon. Det har alltid varit svårt att hitta rätt i systemet för den som vill starta företag och det har gjorts en del olika satsningar för att underlätta för nyföretagarna genom åren. 2011 kom det in en motion från Liberalerna som ligger till grund för att Business Region Göteborg 2013 fick i uppdrag att göra en förstudie kring ett framtida entreprenörscentrum. Göteborg & Co hade samtidigt fört en medborgardialog i staden kring 400-årsjubileet 2021 där det framkommit att människor efterlyste just ett sådant centrum. Då slog man samman de satsningarna i förstudien som var klar 2014.

Tanken var att detta inte bara skulle vara ett nystartskvarter (start-up district) utan att även befintliga aktörer skulle ha nytta av Yexbox. Susanne Robertsson talar om tre effekter av satsningen – samhällsnytta, kundnytta och aktörsnytta.  

– Samhällsnyttan handlar till exempel om att det ska bli fler nya företag, något vi i Göteborg har en utmaning med tillsammans med Malmö. 2016 hade Göteborg 12,1 nya företag per tusen invånare och Malmö ligger i samma härad medan Stockholm landar på 15,8. En annan effekt var att vi skulle kunna öka överlevnadsgraden för nystartade företag, vi har ganska låga siffror där också. Man såg även att det skulle påverka företagsklimatet i positiv riktning. 

– Kundnyttan är framför allt en dörr in för vi har känt att det är svårt att veta vem man ska vända sig till och var det bästa stödet finns när man är i processen att starta ett företag eller för den delen har ett företag. Vi såg också att det kunde vara en plats för samverkan, nätverk, kurser, att kompetensutveckling, affärskontakter etc. 

– Aktörsnyttan handlar om att hitta synergieffekter mellan de olika aktörerna. Man ska kunna hitta fler kunder, öka effektiviteten och kvalitetssäkra leveransen när vi sitter tillsammans och synliggör för varandra vad vi gör och vad vi inte borde göra. Ju mer vi samverkar desto bättre blir det. 

Näringsministern säger att det blir ”lite äkta” när man samlar många aktörer på en historisk plats som betytt så mycket för entreprenörskap.

– Det har varit en lång process fram till nu förstår jag men det ser ut att vara väldigt spännande lokaler så jag hoppas på en framgång. Alla kan inte vara experter på allt och det är väldigt svårt för vanliga entreprenörer att förstå vem som är vad så jag tror på idén att försöka samla så många som möjligt. 

Mikael Damberg ser den här typen av initiativ på andra håll i landet också.

– Verkligen och vi har gjort det på exportsidan där vi skapat regionala exportcenter där vi egentligen säger att det spelar ingen roll vem du söker – är du intresserad av export och internationalisering så ska du kunna gå in på ett ställe och sen kunna få hjälp. Så jag tror att ”en dörr in-tanken” är väldigt viktig, sedan kommer inte precis alla vara med men det kommer att räcka för att det inte ska bli så byråkratiskt svårt som det är i dag.

Yesbox gruppbild med Ann-Sofie Hermansson, Mikael Damberg med flera

Yexbox:

I dagsläget samverkar nio olika aktörer i Yexbox: Coompanion, Göteborgs uppfinnarförening, Drivhuset, Connect, Almi, Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Venture Cup och Business Region Göteborg

Tipsa en vän