Testbed

IKT & Telecom
I testbädden Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg.
07 oktober 2022
Ett tvärvetenskaplig forsknings projekt för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.
07 oktober 2022
Energi & miljöteknik
Mötesplats för samhälle, branscher, industri och akademi där frågor och problemställningar kring rör och rörsystem ligger i fokus.
07 oktober 2022
Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård.
07 oktober 2022
Fordon & transport
I denna nationella databas samlar TestSite Sverige röreelsedata från bilar som används av både privatpersoner och organisationer, såsom pooler för elbilar.
07 oktober 2022
Min Stad är en unik tjänst från Göteborgs Stad - en interaktiv karta där du kan skapa förslag inom olika kategorier som kultur, rekreation, cykling, socialisering och så vidare.
07 oktober 2022
Energi & miljöteknik
Cleaning Innovation är en testbädd för rengöring och desinfektion.
07 oktober 2022
Fordon & transport
Lighthouse samlar ledande maritima intressenter genom samarbete mellan industri, samhälle, akademi och institut för forskning, utveckling och innovation inom sjöfartsbranschen
07 oktober 2022
En innovationsplattform inom Västra Götalandsregionen som underlättar samarbetet mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård genom att nya lösningar och innovationer kan testas och verifieras...
07 oktober 2022
Energi & miljöteknik
Chalmers Power Central (CPC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på kolavskiljning och förgasning av biomassa.
07 oktober 2022
Ett verklighetslabb för forskning om hållbar boendemiljö.
07 oktober 2022
Fordon & transport
AstaZero är världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet.
07 oktober 2022