Om Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Gupp möte soffa

Vårt uppdrag och erbjudande

Vi arbetar för ett fortsatt öppet samarbetsklimat i Göteborgsregionen, där näringslivet samverkar tätt med staden och akademin. Inte minst när det kommer till forskning och teknik. Vi guidar dig i kedjan från idé till verklighet och vi finns här för dig som vill starta företag eller som redan driver företag och vill ta nästa steg. För dig som är intresserad av att etablera eller investera i Göteborgsregionen erbjuder vi en "all inclusive etableringstjänst" med kvalificerad rådgivning. Vi finns här med kunskap och kontakter. Vi lotsar, ger rådgivning och guidar dig gärna in i framtiden. 

Förutsättningar för företagande

Vi är med i sammanhang där framtida strategier för en växande Göteborgsregion tas fram. Det handlar om tillväxtstrategier, att skapa förutsättningar för en större arbetsmarknadsregion med en attraktiv citykärna i centrala Göteborg som motor. För att Göteborgsregionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats att verka och leva i ser vi att satsningar inom infrastruktur och stadsutveckling är oerhört viktiga.

I vår roll ligger också att vara experter på Göteborgsregionens näringsliv och de behov som näringslivet har. Vi bedriver ett omfattande analysarbete, såväl när det gäller fakta och statistik om näringslivet i Göteborgsregionen som omvärldsbevakning av andra regioner och olika branscher. Denna information kan vara till stor hjälp för dig som tittar på nya utmaningar eller vill utveckla din verksamhet. Oavsett om du är en person med en idé, några stycken i en start-up eller en etablerad aktör som funderar på att investera och expandera i regionen eller världen. Med våra objektiva analyser av Göteborgsregionens näringsliv kan du ta välgrundade beslut. Om något är oklart eller om du vill fördjupa dig i någon fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss - Vi stöttar dig med omvärldsbevakning och kan skräddarsy information och rådgivning så att den passar just dig.

Råd till företagare

För att utvecklas som företagare och ta nästa steg behövs både mod och bra bollplank. Vi kan bland annat erbjuda ett skräddarsytt tillväxtprogram och du kan få tillgång till vårt nätverk av specialister inom olika områden. Här jobbar vi med konfidentiell rådgivning för dig som ska starta företag, utveckla ditt företag, investera i eller etablera verksamhet i regionen samt för dig som vill få hjälp med export och internationella affärer.

Rätt kontakter och nätverk

Rätt affärssamarbeten kan vara guld värda. Vi kan öppna dörren för dig och se till att du kommer i kontakt med såväl andra företag som organisationer, nationellt och internationellt. Inom flera områden kan vi vara vägen in till samarbeten med världsledande forskning och produktutveckling. Och vi kan hjälpa dig som vill använda staden som testbädd. Vi har etablerade ingångar i Göteborgs tre Science Parks och flera andra inkubatorer där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering. Vi kan också vara vägen in i nätverk och branschorganisationer som kan hjälpa dig att utvecklas som företag i framtiden. 

Genom starka internationella relationer hjälper vi dig som företagare att nå ut på nya marknader. Vi jobbar bland annat med att sammanföra företag från regionen med rätt aktörer på den internationella marknaden. Ett annat exempel är Enterprise Europe Network - det stora europeiska affärsnätverket för småföretag. 

Håll dig uppdaterad

För att dela med oss av kunskap om utvecklingen i Göteborgsregionens näringsliv arrangerar vi seminarier, webbinarier och andra möten, publicerar nyheter, analyser, rapporter, reportage, poddar och mycket annat. Vår ambition är att hålla dig uppdaterad om Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar. Följ oss i våra sociala kanaler, i vårt nyhetsrum eller i våra nyhetsbrev. Och kom ihåg - du är alltid välkommen att höra av dig till oss om i frågor som rör företagande och näringsliv i Göteborgsregionen. 

Fyra verksamhetsmål

Business Region Göteborg har fyra verksamhetsmål. I vår verksamhetsplan beskriver vi hur vi arbetar med dessa löpande och därigenom skapar hållbar tillväxt, ett mer diversifierat näringsliv och tar oss närmare målet: 120 000 nya jobb till 2035.

Fler framgångsrika företag - Ett starkt näringsliv skapar sysselsättning, ökar skattebasen och bygger grunden för vårt välfärdssamhälle. Att på olika sätt stödja företagandet i regionen är därför centralt för hela Business Region Göteborgs verksamhet.

Förbättrat företagsklimat - För att regionens företag ska kunna utvecklas och växa och därmed bidra till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen men också för att vi ska kunna locka nya företag till regionen måste vi ha ett gott företagsklimat. För att förbättra företagsklimatet måste kommunen ha hög tillgänglighet, god service, ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika förvaltningar samt skapa en positiv bild av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt. 

Ökad innovationskraft - Den samlade innovationskraften är viktig för att klara samhällsutmaningar och för att skapa konkurrenskraftiga innovationer för en global marknad och bidrar till ytterligare investeringar och etableringar samt attraherar talang/kompetens. 

Ökad attraktionskraft - Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i samt besöka. För att vara det behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som attraktiv plats. I detta arbete är stolta göteborgare minst lika viktiga som det internationella intresset.

Älvsborgsbron hamninlopp

Fyra verksamhetsområden

Vi når våra verksamhetsmål når vi genom arbete i fyra verksamhetsområden samt stödfunktioner. Uppföljning görs löpande med ett flertal indikatorer för att försäkra oss om att vi når önskad effekt.

Företagsutveckling - Vi arbetar för att att skapa hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små och medelstora företag. Ibland gör vi riktade insatser som till exempelunder 2022 för att främja tillväxt av start-up – och scale-upbolag. Vi samlar aktörer som stimulerar och gör det lättare för entreprenöriella människor att starta och utveckla företag.

Etablering och investering - Vi fokuserar på att attrahera strategiska hållbara etableringar och investeringar till Göteborgsregionen.Vi tillhandahåller bred regional omvärldsbevakning, för en uppdaterad och tydlig bild av läget för näringslivet. Vi samordnar Göteborgs Stads arbete med att förbättra näringslivsklimatet och erbjuder näringslivet hjälp i kommunala processer.

Kluster & Innovation - Vi initierar och utvecklar vi samarbeten som bidrar till en hållbar utveckling i alla dess dimensioner och som driver mot Agenda 2030-målen.Vi knyter samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i nätverk samt initierar samarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. 

Kommunikation & Marknadsföring - Vi bidrar vi till ökad kunskap samt bygger lokal stolthet, ett bredare engagemang och en internationell nyfikenhet.Vi marknadsför Business Region Göteborgs erbjudande och Göteborgsregionen ur ett näringslivsutvecklande perspektiv – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.