Ledningsgrupp

Patrik Andersson
VD
Arbetsområden: Företagsledning
Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet
Annelie Wignell
Chef Verksamhetsstöd och Ekonomi
Arbetsområden: Verksamhetsstöd
Andreas Göthberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Organisationsutveckling Försäljning Tillväxt
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Marie Gumabon
Kommunikationschef
Arbetsområden: Kommunikation Marknadsföring Press