Styrelse

Business Region Göteborgs styrelse är politiskt sammansatt och sammansättningen speglar de finansiella insatserna från kommunerna. Den består av sex ledamöter som representerar Göteborgs Stad och tre representanter valda av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

Här ser du vilka som ingår i Business Region Göteborgs styrelse.

Ledamöter

 • Anders Sundberg (M), ordförande 
  anders.sundberg@politiker.goteborg.se
 • Lennart Olsson (L), första vice ordförande
  lennart.olsson@politiker.goteborg.se
 • Derya Tumayer (MP), andra vice ordförande
  derya.tumayer@politiker.goteborg.se
 • Bengt Forsling (S)
  bengt.forsling@politiker.goteborg.se
 • Håkan Eriksson (V)
  hakan.eriksson@politiker.goteborg.se
 • Olov Langenius (D)
  olov.langenius@politiker.goteborg.se
 • Stefan Gustafsson (S)* - Mölndal
  stefan.gustafsson@molndal.se
 • Marith Hesse (M)* - Partille
  marith.hesse@partille.se
 • Peter Arvidsson (SD)* - Härryda
  peter.arvidsson@politiker.harryda.se

*Göteborgsregionens (GR) representanter

 Lekmannarevisorer

 • Susanne Zetterberg Jensen (M)
  susanne.zetterberg.jensen@stadsrevisionen.goteborg.se
 • Alf Landervik (L)
  alf.landervik@stadsrevisionen.goteborg.se