Följ oss och håll dig uppdaterad om näringslivet i Göteborgsregionen

Här får du tillgång till kunskap, kontakter, nätverk och samarbeten i Göteborgsregionen - följ Business Region Göteborg i de kanaler som passar dig bäst. 

fyra personer fikar ståendes och samtalar och skrattar

Podcast

Podden om Göteborgregionens näringsliv. 

Nyhetsbrev

Vi har flera olika nyhetsbrev. Välj dina favoriter nedan. 

Sociala medier

Med vår närvaro i sociala kanaler finns vi där vår målgrupp finns och bidrar till ett ökat engagemang kring Göteborgsregionens näringsliv. Följ oss och engagera dig gärna i våra inlägg.

Rapporter, fakta och statistik

Vi tar löpande fram olika rapporter och publikationer, som t.ex. Fakta & statistik, Konjunkturrapporten, Näringsliv & Tillväxt, Arbetslöshet, och Företagande-rapporten.

Kalender

Allt från affärsutveckling och offentliga upphandlingsfrågor till branschspecifika ämnen och stora internationella seminarier. 

 

Om digital kommunikation och vårt förhållningssätt

God digital närvaro är avgörande idag, för både näringsliv och offentlig sektor. För en resurseffektiv och träffsäker kommunikation måste vi löpande anpassa oss efter nya konsumtionsmönster – Business Region Göteborg ska finnas där vår målgrupp finns. Våra prioriterade kommunikations- och marknadsföringskanaler är därför digitala. Vi följer löpande upp kommunikationen i våra digitala kanaler, vi vill skapa engagemang och nå ut så brett som möjligt både vad gäller demografi och geografi. Ser vi att användandet i en kanal minskar samtidigt som intresset för en annan kanal ökar utvärderar vi detta och gör de ändringar i vårt kanalutbud som på bästa sätt möter vår målgrupp. 

Framför gärna dina synpunkter

Synpunkter, både positiv och konstruktiv kritik, välkomnas. Engagera dig gärna i våra sociala kanaler eller kontakta oss på  e-post: info@businessregion.se eller telefon: 031-3676100. 

Inlägg som plockas bort

Kränkande inlägg, grovt språk, förtal, hot, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden, trakasserier och andra angrepp tas bort från våra sidor i sociala medier. Det gör också olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott, upphovsrättsskyddat material och uppgifter som skyddas av sekretess. Kommersiell reklam för produkter, tjänster och företag samt spam och upprepade inlägg plockar vi också bort. Detsamma gäller äskande av pengar eller insamlingar som inte sker i Göteborgs Stads regi. Sidan är inte heller ett forum för partipolitiska diskussioner, vill du föra sådan debatt finns andra forum för det. Diskussioner i frågor som inte alls rör Business Region Göteborgs verksamhet kan också komma att tas bort. Vad som sorteras under dessa kategorier är redaktionens uppgift att avgöra.