Så jobbar vi med hållbarhet

Göteborgsregionens hållbarhetsmål är högt satta. Business Region Göteborg arbetar med och driver dessa frågor ur ett näringslivsperspektiv. Vi ska utgå från miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och utvecklingen av hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas. 

Eva-Lena står framför korten med de 17 globala målen

Agenda 2030 integrerades i våra styrande dokument

Vi har länge jobbat med hållbarhet främst kopplat till den miljömässiga dimensionen. Våren 2020 bestämde vi oss för att ta det ett steg längre. Så långt som att integrera Agenda 2030 i våra styrande dokument. Det innebär att våra insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser ska ta utgångspunkt i Agenda 2030. 

Hur väl påverkar vårt uppdrag målen i Agenda 2030? 

Vi gjorde en relevans- och väsentlighetsanalys som visade att vårt uppdrag kan relatera till 7 av de 17 globala målen. Analysen fokuserade på BRG:s möjlighet att påverka respektive delmål. Analysen visade också att många av våra aktiviteter och erbjudanden indirekt eller direkt redan kopplar till flera av målen. Ett antal utvecklingsområden föreslogs och arbetas med i en separat hållbarhetsplan.

Vi tog också fram tre hållbarhetsstrategier:

 1. Vi ska vara förebilder och föregångare genom att visa vägen i det vi gör själva
 2. Vi ska uppmuntra och utmana våra intressenter och samarbetspartners att utvecklas i hållbar riktning
 3. Vi ska ge rådgivning och kunskap om hållbarhetsarbete till företagen i Göteborgsregionen

Här är några exempel på vad vi har gjort:

 • Medarbetarna på BRG har genomgått utbildning i cirkulära affärsmodeller och verktyg till företagen.
 • Vår verksamhet är numera miljödiplomerad och vi har infört ett miljöledningssystem.
 • Vid upphandlingar och val av samarbetspartners så spelar hållbarhetsaspekten in.
 • Initierat innovationsprojekt tillsammans med näringslivet som värnar ekosystem och biologisk mångfald.
 • Arrangerat innovationslabb med fokus på cirkulära affärsmodeller och delningstjänster för social inkludering.
 • Utvecklat nya affärsmodeller, skräddarsytt rådgivningsprogam och erbjudit koncept inom hållbarhet till företag.
 • Förstärkt våra insatser inom cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion.
 • Påbörjat en förstudie kring metoder för att kvalitetssäkra företagsetableringar och investeringar utifrån hållbarhetsaspekter.

Vi är miljödiplomerade

Diplomet till höger visar att vi har:

 • Ett miljöledningssystem
 • En miljöpolicy
 • Miljömål
 • och en handlingsplan

Vi har också genomfört konkreta miljöförbättringar, utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap och förankrat och redovisat vårt miljöarbete.

miljödiplom

Företag + hållbarhet = affärsmöjlighet

Vi vill att företag ska förstå affärsmöjligheterna genom att jobba med hållbarhet. Det finns enklare och svårare sätt att komma igång med arbetet. Vi börjar med det enklare.

Våra tjänster
Sälar som ligger på en liten klippa
Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer
Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet