Jobba hos oss

Vi är övertygade om att ett starkt näringsliv är regionens motor. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt.

På Business Region Göteborg är du med och bidrar till samhällsutvecklingen. Vi strävar efter att vara den naturliga mötesplatsen för potentiella företag, för etablerade företag och för företag som letar ny etableringsort.

Vi jobbar med med företagsutveckling, kluster- och innovationsutveckling, erbjuder en fullständig etableringsservice bland mycket annat. Vi jobbar ofta i projekt med en stark entreprenörsanda och löser framtidens utmaningar tillsammans.

Vår företagskultur är viktig för oss och vi jobbar utifrån värdeorden handlingskraft, engagemang och mod. Om du kan skriva under på dessa kärnvärden tror vi att du kommer gilla att arbeta och hänga med oss. 

Ledig tjänst: Områdesansvarig Technology

Nu gör vi en styrkesatsning tillsammans med rymdindustrin, samtidigt som vi ökar engagemanget för telekom, programvaruutveckling och AI i Göteborgsregionen och söker en områdesansvarig för Technology att bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i regionen.

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan här

Kontakta oss gärna

Lena Altbrink
HR-chef
Arbetsområden: Verksamhetsstöd HR
Jessica Nilsson
VD-assistent
Arbetsområden: Intern stödfunktion
Visa cookie-information