Ledningsgrupp

Patrik Andersson
VD
Arbetsområden: Företagsledning
Eva-Lena Albihn
vice VD
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet
Andreas Gothberg
Gruppchef FDI
Arbetsområden: Utländska direktinvesteringar Etablering
Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete
Annelie Wignell
Chef Verksamhetsstöd och Ekonomi
Arbetsområden: Verksamhetsstöd
Helena Andersson
Avdelningschef
Arbetsområden: Organisationsutveckling Försäljning Tillväxt
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Lena Altbrink
HR-chef
Arbetsområden: Verksamhetsstöd HR
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Marie Gumabon
Kommunikationschef
Arbetsområden: Kommunikation Marknadsföring Press
Visa cookie-information