Göteborgs näringslivskontor

Business Region Göteborg är Göteborgs Stads näringslivskontor, vi samverkar med 13 kommuner i Göteborgsregionen, akademi och näringsliv för att göra Göteborgs näringsliv så starkt som möjligt. Vårt uppdrag är att bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom skapa hållbar tillväxt i regionens näringsliv. Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen. Välkommen till oss med frågor om hur du startar, driver eller etablerar företag i Göteborgsregionen.

Lena Altbrink vid BRG entre

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen...

... och lägger grunden för skatteintäkter är en förutsättning för en regions utveckling. Varje kommun har ett eget näringslivskontor som driver frågorna lokalt och verkar för ett starkt näringsliv. För Göteborgs del är det Business Region Göteborg som har den rollen. Business Region Göteborg har utöver detta en samordnande roll för näringslivskontoren i hela Göteborgsregionen - Vi samarbetar kring näringslivsutveckling, nätverk och innovation, mark och lokaler, etableringar, infrastruktur med mera. Genom samverkan kan vi erbjuda mer kunskap och fler kontakter till fler, så blir vi en starkare part utåt. 

 

Målbilden för Göteborgs näringsliv - 120 000 nya jobb

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur vi ska skapa förutsättningar för företagande och utveckla regionens näringsliv. I arbetet bidrar Göteborgs stads förvaltningar och bolag samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i nära dialog med näringslivet och dess organisationer, akademi och arbetstagarorganisationer. Målet är att Göteborg 2035 är en internationell förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där människor utvecklas och trivs. Och att näringslivet har fullt stöd från staden samt kan känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. Tillsammans ska vi skapa 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2035 (från 2016).

Vårt erbjudande

Vi guidar dig i kedjan från idé till verklighet och vi finns här för dig som vill starta företag eller som redan driver företag och vill ta nästa steg. För dig som är intresserad av att etablera eller investera i Göteborgsregionen erbjuder vi en "all inclusive etableringstjänst" med kvalificerad rådgivning. Vi finns här med kunskap och kontakter. Vi lotsar, ger rådgivning och guidar dig gärna in i framtiden. 

Mer om vår verksamhet

Business Region Göteborg har fyra verksamhetsmål: fler framgångsrika företag, förbättrat företagsklimat, ökad innovationskraft och ökad attraktionskraft. Läs mer om hur vi arbetar med det, vårt uppdrag, vår organisation, våra värdeord, vår styrelse och våra ägare här:

Om Business Region Göteborg
Anna Haage och Mattias Hallen