Regionalt samarbete är vår styrka

Företag och människor trivs i Göteborgsregionen. Här finns ett livskraftigt och expanderande näringsliv och en växande arbetsmarknadsregion. Business Region Göteborg arbetar för att det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen. Vi är 13 kommuner som gör det tillsammans. 

kollage näringslivsansvariga i alla 13 kommuner

13 kommuner i samverkan

Business Region Göteborgs verksamhet bygger på övertygelsen om att ensam inte är starkast. Göteborgsregionens 13 kommuner har en lång tradition av samarbete kring näringslivsutveckling och sedan år 2000 har Business Region Göteborg en samordnande roll.

 

Regionalt nätverk för kommunens näringslivsansvariga

Nätverket med näringslivsansvariga i de 13 kommunerna är en arena för strategiska och operativa frågor som rör näringslivet. Månatligen träffas de under ledning av Business Region Göteborg för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som det stärker det lokala näringslivsarbetet och den egna kommunens verksamhet. Särskilt fokus läggs på utveckling inom följande områden:

  • Besöksnäring
  • Företagsklimat
  • Kompetensförsörjning
  • Planering för tillväxt (markberedskap och infrastruktur)

Lokala näringslivskontor

Vill du komma i kontakt med näringslivsansvarig i den kommun som du verkar i? 

Till kommunerna
Två personer sitter koncentrerat framför en laptop

Samarbete med Göteborgsregionen

För att ytterligare stärka det regionala samarbetet uppdaterades 2018 samverkansavtalet mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund. De 13 kommuner som omfattas är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Med utgångspunkt i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och samverkansavtalet har samtliga 13 kommuner enats kring samma mål och strategier när de utformar sina egna kommunvisa strategier eller program med tillhörande insatser. Denna kraftsamling skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. 

Här kan du ladda ner avtalet

Till Göteborgsregionens hemsida

Kontakt oss gärna om du har frågor

Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling

Samarbetet med Västra Götalandsregionen

I samarbetet med Västra Götalandsregionen och de övriga delregionerna driver Business Region Göteborg frågor för att stärka Västsverige som en attraktiv region för näringslivet. Vi deltar också i arbetet med att ta fram den nya Regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030. 

Till arbetet med strategin

Till VGR regional utveckling

Kontakta oss gärna om du har frågor

Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet