Business Region Göteborgs värdeord

Våra värdeord – handlingskraft, engagemang och mod – utgör grunden för vår verksamhet och hjälper oss att uppfylla vårt löfte om kunskap och kontakter för att leverera på vår uppgift: att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och bidra till grunden för en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Våra värdeord

Vi har en tillväxtorienterad företagskultur och värdeorden visar vilken inställning vi har till utmaningar och möjligheter samt hur vi tar oss fram till resultat och mål. Arbetet med att göra värdeorden till en närvarande del i all vår verksamhet pågår löpande och det är varje chefs och medarbetares ansvar att använda dem och göra dem till det stöd och den drivkraft de kan vara. I grunden ligger alltid Göteborgs Stads förhållningssätt. 

Bild på ikoner

Handlingskraft

 • Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi.
 • Vi är tydliga och målinriktade.
 • Vi är lösningsorienterade, ger god service och fullföljer våra uppdrag.
 • Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut.

Engagemang

 • Vi är väl förankrade i kunskap och brinner för att skapa möjligheter och göra skillnad.
 • Vi är stolta över att utveckla Göteborgsregionens näringsliv.
 • Vi verkar för en prestigelös miljö där vi skapar förutsättningar för varandra, inkluderar och stöttar varandra, ger feedback, visar respekt och sätter stort fokus på arbetsglädje.
 • Vi är lyhörda, vet att samverkan är avgörande för framgång och är lika bra på att engagera oss i andras frågor som att skapa engagemang kring egna frågor.

Mod

 • Vi fokuserar på framtiden och prövar gärna nya lösningar.
 • Vi är kreativa och utmanar befintliga strukturer för att hitta bättre lösningar.
 • Vi är lyhörda nytänkare och arbetar för att skapa förutsättningar för nya perspektiv.
 • Vi är öppna och inkluderande och välkomnar nya perspektiv, människor och idéer.