Podcasts

43 podcasts

2 februari 2023

Ska företag växa behövs kapital och då kan hjälp utifrån behövas. Hur säkrar man finansiering? Vad bör man tänka på? Hur går det till? Vilka alternativ och aktörer finns i Göteborg?

20 januari 2023

Influencers. Överallt talas det om dem, i varierande ordalag. Men att de blir alltmer centrala för företags marknadsföring och därmed påverkar affären är fakta.

26 december 2022

En sammanfattning av 2022 med utvalda händelser som betytt mycket för näringslivet i Göteborg.

21 oktober 2022

Från ett stålbad till ett annat. När pandemin klingade av följde Rysslands invasionskrig i Ukraina, energikris, skyhög inflation och höjda räntor.

11 oktober 2022

Det har kallats det mest spännande som hänt europeisk flygindustri på decennier.

13 september 2022

El är på allas läppar när priserna skjutit i höjden. Behovet ser ut att fördubblas inom tio år. Kommer elen räcka till industri och företag? Och räcker den till mig?

5 september 2022

Är Göteborgs startup-klimat grått och blåsigt eller börjar någonting hända på västkusten?