Publikationer

209 publikationer

PDF
I rapporten får du fakta och analys om företag i Göteborgsregionen. Bland annat beskrivs företagandet i termer anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde. Rapporten presenterar de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen samt redovisar företagens utrikeshandel med varor. Det ges också en genomgång av nyföretagandet i Göteborgsregionen med uppgifter om antal nystarter, konkurser och vilka branscher det startas företag i.
PDF
Statistik om bland annat konjunkturläge, jobbtillväxt, arbetslöshet, konkurser, varsel, korttidspermitteringar och besöksnäring i Göteborgsregionen. OBS. Filen uppdateras månadsvis.
PDF
The economic outlook for the Gothenburg region’s trade and industry is shifting from recession to a normal, weak situation. However, our indicators show that conditions for the regional economy are still strained.
PPT
Here you can download and see all of the graphs and tables from the report Economic Outlook #4 2020.
Konjunkturen för Göteborgsregionens näringsliv växlar från lågkonjunktur till ett normalsvagt läge. Men, våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortfarande befinner sig i en svår sits.
PPT
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #4 2020
PDF
Kartläggningen av Kulturella och kreativa näringar innehåller fakta och statistik kring miljöteknikföretagen i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.
PDF
Western Sweden is a region with world-class R&D capabilities. This report describes how business R&D expenditure in Gothenburg’s county, Västra Götaland, has developed over time.
PDF
Västra Götalands företag har en stor förmåga att bedriva forskning och utveckling (FoU) på eget initiativ. I den här rapporten skildras bilden av hur företagens FoU-utgifter i Västra Götaland har utvecklats över tid.
PDF
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, Bilaga F Kartläggning av marknaden