Publikationer

Huvudkategori
Resultat som visas har publiceringsdatum som är större än eller lika med valt datum.

173 publikationer

 • Konjunkturen 4 2023
  Lågkonjunktur även i Göteborg under hösten - Läget förvärras i byggsektorn och tjänsteföretagen har tappat kraftigt i lönsamhet under senaste kvartalet. Handeln stärks bara marginellt. Men tillverkningsindustrin viker uppåt till normalstarkt läge tack vare exporten och utsikterna inför nästa år. Regionens ekonomi växer under 2023, och arbetsmarknaden håller ställningarna.
  Läs mer
 • Företagande 2023
  I rapporten får du fakta och analys om företag i Göteborgsregionen. Bland annat beskrivs företagandet i termer anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde. Rapporten presenterar de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen samt redovisar företagens utrikeshandel med varor. Det ges också en genomgång av nyföretagandet i Göteborgsregionen med uppgifter om antal nystarter, konkurser och vilka branscher det startas företag i.
  Läs mer
 • Konjunkturen 3 2023
  Byggsektorn faller dramatiskt i Göteborgsregionen, och även inom tillverkningsindustrin har konjunkturen mattats av rejält. Handeln är fortsatt svag, men med viss optimism inför hösten och julen. Arbetsmarknaden är dock alltjämt stark och det finns gott om jobb att söka. Särskilt i tjänstesektorn.
  Läs mer
 • Rapportomslag för sysselsättning i fokus 2023
  Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen. Bland annat besvaras frågor som: Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket?
  Läs mer
 • Klusteranalys IKT 2023
  En kartläggning av klustret Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.
  Läs mer
 • Bild på omslaget till rapporten Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023 -2035
  Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.
  Läs mer
 • Fakta & statistik 2023
  Sedan ett decennium är Göteborg den region i Sverige som har starkast tillväxt av jobb, ekonomi och export. Vi har världsledande innovation och forskning, framgångsrik samverkan och öppenhet – vilket lett oss in i det största utvecklingssprånget i modern tid. I publikationen Fakta & Statistik hittar du en omfattande sammanställning av officiella fakta och statistik, som kan hjälpa dig att identifiera möjligheter – om du vill vara en del av Sveriges tillväxt- och innovationsmotor.
  Läs mer
 • Konjunkturen 2 2023
  Tillverkningsindustrin i Göteborgsregionen håller i och arbetsmarknaden är fortsatt stark, trots en svagare ekonomisk situation än normalt under första kvartalet. Tyvärr är läget inom detaljhandeln fortsatt dystert. Men övriga sektorer är mer positiva jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • Omslag klusteranalys
  En kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.
  Läs mer