Rapporter & publikationer

249 publikationer

PDF
De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i kölvattnet av de stora aktörerna har även de lokala underleverantörerna fått stöd att ställa om i detta samverkansprojekt.
Göteborg befäster sin plats som landets innovationsmotor. Företagen i regionen lägger mer pengar på forskning och utveckling än företagen i Stockholm. Läs rapporten i sin helhet här.
PDF
Idag inser de flesta företagare vikten av att arbeta långsiktigt och hållbart. Kraven höjs och den som inte kan redovisa sina hållbarhetsambitioner riskerar bli bortvald i upphandlingar eller av allt mer krävande konsumenter. Hållbarhet är inte längre ett sidoprojekt utan berör hela verksamheten och för att få med helheten behöver du arbeta med alla tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Läs mer i dokumentet nedan.
Hög inflation och stigande räntor gör att tron på tillväxt i den svenska ekonomin dämpas. Hur står sig Göteborgsregionen i det globalt tuffa ekonomiska läget. Ser vi några ljusglimtar?
PDF
En kartläggning av rymdklustret i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.
PDF
Rapporten innehåller fakta och analys om Göteborgsregionens företag. Rapporten ger en genomgång av de största företagen, utlandsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag.
Medarbetarnas kärnkompetens är kanske företagets allra viktigaste konkurrensmedel och är grunden till att bygga ett framgångsrikt företag. Konkurrenter kan ofta kopiera dina produkter och tjänster men att kopiera företagskultur eller medarbetares kompetens är nästintill omöjligt.
Framgångsrika tillväxtföretag arbetar aktivt med sitt ledarskap. Varje enskild ledare ska stå tryggt i värdegrunden och är ambassadör för företagets kultur. Men detta är något som de flesta företag kan göra, speciellt om man följer våra fem råd.
PDF
Med ett skakigt omvärldsläge innehållande Rysslands krig med Ukraina, störningar i leverantörskedjor, höga energipriser, en stigande inflation och ökande
räntor ser vi en tydlig försvagning i den förväntade BNP-tillväxten på regionens viktiga marknader.