< Tillbaka till publikationer

Företagens FoU i väst 2020

FoU
Västra Götalands företag har en stor förmåga att bedriva forskning och utveckling (FoU) på eget initiativ. I den här rapporten skildras bilden av hur företagens FoU-utgifter i Västra Götaland har utvecklats över tid.

Tillgängliga nedladdningar