Gå i skola i Göteborg

För en familj som väljer att etablera sig i Göteborg är tillgång på barnomsorg och bra utbildning viktig. Här har vi samlat lite grundläggande information om barnomsorg och skolor med viktiga länkar vidare för dig som vill veta mer.

Skolan - en överblick

Svensk barnomsorg och skola är högt ansedd i världen. Förskola från 1 - 5 år är tillgänglig för alla med föräldrar som arbetar. Kostnaden beräknas på inkomst men är aldrig högre än 1500 kr/mån.

Skola från 6 - 16 år är obligatorisk och kostnadsfri. Barnen har alltid rätt till en plats på en skola i närområdet men lika stor rätt att söka till en annan skola.

Det svenska skolsystemet erbjuder både kommunala skolor och friskolor. Alla ska godkännas av Skolinspektionen och följa den beslutade läroplanen, men friskolor kan ha en specifik inriktning som t ex teknik, språk eller estetisk inriktning.

Efter avslutad tioårig grundskola går de flesta vidare och väljer gymnasium, gymnasiet ger sedan högskolebehörighet till grundläggande kurser och program.

I Göteborg hanteras barnomsorgen av Förskoleförvaltningen och skolan 6 - 16 år av Grundskoleförvaltningen. På deras sidor finns all nödvändig information om hur det funkar, hur man ansöker och mycket mer.

Internationella skolor

I Göteborgsregionen finns ett flertal skolor som erbjuder utbildning på andra språk än svenska, dessa kan ha specifika antagningsregler till skillnad från de kommunala skolorna. En lista över alla internationella skolor finns på Move to Gothenburgs hemsida.

Det finns även flera skolor som erbjuder det högskoleförberedande programmet "International Baccalaureate Diploma Programme. Ett program som ger en internationellt erkänd examen. 

Högre utbildningsnivå än rikssnitt

En jämförelse med hela Sverige visar att utbildningsnivån i Göteborgsregionen är högre än snittet

I Göteborgsregionen har 25 - 64-åringar i högre utsträckning eftergymnasial utbildning än resten av Sverige. Siffrorna inkluderar även forskarutbildning

Ladda ner Fakta & statistik för mer siffror
En hexagon med fakta om utbildningsnivå och en hexagon med bild från Lindholmen

Högre utbildning

I Göteborg finns goda möjligheter att läsa vidare efter gymnasiet oavsett inriktning. Här finns två universitet, Chalmers Tekniska Högskola, som vilket namnet anger, har fokus på teknik och Göteborgs Universitet som med sina åtta fakulteter täcker in de flesta andra områden. Totalt ca 60 000 studenter studerar i Göteborg

Chalmers entre

Chalmers Tekniska Högskola

Här studerar drygt 10 000 studenter inom ämnen som teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur. Fokus är att i samverkan möta samtidens komplexa samhällsutmaningar för att nå visionen: För en hållbar framtid.

Besök Chalmers hemsida
Universitetets huvudbyggnad en solig snöig dag

Göteborgs universitet

Här studerar drygt 50 000 studenter inom åtta olika fakulteter, bland andra Handelshögskolan, IT-fakulteten, Sahlgrenska akademin och Konstnärliga fakulteten. Göteborgs universitet har fokus på att bidra till samhällsutveckling och en hållbar värld. 

Besök universitetets hemsida