Tillgänglighet

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för businessregion.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på businessregion.se

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse

Business Region Göteborg är ansvarig för busienssregion.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Teknisk information

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Översättning

Vill du översätta vår webbplats till ett annat språk så använd din webbläsares inbyggda översättningsverktyg eller Google Translate.  

Hur tillgänglig är businessregion.se?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Äldre filmer och webbsändningar kan sakna undertext.

  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Business Region Göteborg och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsterna Power BI.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.

  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 21 september 2020.

Lämna dina synpunkter till Business Region 

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på businessregion.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.