Högre tillväxt och bättre konkurrenskraft för Expedition Framåts deltagare enligt senaste Tillväxtrapporten från Bisnode

24 april 2019
Vill du att ditt företag ska utvecklas och växa? Hur behåller du lönsamheten när fler löner ska betalas ut? Läs om vår tillväxtrapport gjord av analysföretaget Bisnode.

På Business Region Göteborg har vi låtit analysexperterna på Bisnode jämföra framgången hos företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt med företag som inte deltar i programmet. Vi vet av erfarenhet vilka åtgärder som behövs för att din verksamhet ska växa långsiktigt och hållbart och i denna rapport ser vi bevisen. Vi berättar även om 3bits Consulting AB och deras stabila tillväxtresa mot 30 miljoner i omsättning.

För mätgruppen studerar vi företagens utveckling från mätåret och två år framåt. Detta innebär att för bokslutsår 2017 mäts företagen under perioden 2015 till 2017. De har jämförts med en kontrollgrupp av företag i regionen i samma branscher och i samma storleksordning. Bisnode har mätt tillväxt i förädlingsvärde (försäljning minus alla kostnader, inklusive kostnad för personal och kapital), antal anställda och konkurrenskraft.

Ett engagemang som lönar sig

Jämfört med kontrollgruppen har Expedition Framåt-företagen en högre tillväxt i förädlingsvärde och konkurrenskraft. Antal anställda utvecklas på ett liknande sätt för Expedition Framåt-företagen och kontrollgruppen vilket skiljer sig från tidigare mätningar då tillväxten varit högre än för kontrollgruppen.

Slutsatsen är att:

  • Företagen i Expedition Framåt har bättre ekonomisk tillväxt än jämförbara företag.
  • Företagen i Expedition Framåt skapar långsiktig konkurrenskraft.

Detta kan ses som en bra indikation på att:

  • Företagen i Expedition Framåt satsar på, och lyckas skapa, tillväxt med bibehållen lönsamhet.

Ju mer tid, desto bättre resultat

Med andra ord kan vi konstatera att företag som deltar i Expedition Framåt får snabbare tillväxt och bättre lönsamhet. Dessutom avgörs framgången av ledningens engagemang i programmet. Ju mer tid och engagemang, desto större utväxling får du.

Så här sammanfattar analysföretaget Bisnode utvecklingen för företagen de mäter:

"Vår erfarenhet är att klusterverksamhet samt program liknande Expedition Framåt har positiva effekter. Vi anser att det är viktigt att jobba långsiktigt då det tar tid för att få effekt av olika insatser. Enskilda ekonomiska bidrag har i många fall inte visat sig så effektiva som ett långsiktigt arbete med olika typer av insatser. Förutom insatserna som görs direkt mot företagen upplever vi att ett stort värde finns i det nätverkande som olika program skapar."

 

Underkategori
Stefan Winterlén by Bengt Kjellin
Stefan Winterlén, vd på 3bits Consulting

3bits Consulting AB, en stabil framgångssaga

Ett företag som gjort en rejäl tillväxtresa i Expedition Framåt är 3bits Consulting AB som har kontor i centrala Göteborg. Företaget grundades av tre kompanjoner 2008 och bygger e-handelslösningar till medelstora och stora företag. Efter bara åtta år är de 30 anställda och har en omsättning runt 30 miljoner.

- Marknaden breddas, förr var det mer produkter som såldes men nu börjar alla inse vad man kan åstadkomma med digitaliseringen, berättar vd Stefan Winterlén. Nu gör vi fler lösningar som består av e-handel och självservicekundportaler.

3bits Consulting utsågs 2012 till Årets tillväxtföretag i Expedition Framåt, vad har hänt sedan dess?
-
Vi har vuxit vidare. Då omsatte vi strax under 20 miljoner och nu omsätter vi strax under 30 miljoner. Vi har dessutom blivit fler på företaget och fått fler kunder. Men vi har inte gjort något språng, vi har haft kontinuerlig, stadig tillväxt och det är samma filosofi vi haft från start.

Stefan förklarar att de alltid investerat mycket av vinsten i att få bolaget att växa, precis som många andra företag i Expedition Framåt gör.
- Vi är ju ett självfinansierat bolag som är startat med ett grundkapital och sen har vi använt avkastningen till att växa. Vi har inte lånat till tillväxt utan vi vill göra ett positivt resultat som vi använder till att bygga vidare i bolaget.

3bits Consulting jobbar långsiktigt med sina kunder och konceptet att inte bli för breda i sitt erbjudande har legat rätt så fast sedan starten 2008. Efter något år gick de med i Expedition Framåt och sedan de fick marknadsplan och affärsplan på plats har de hittat fokus. Stefan gillar att ha folk att bolla med för att kunna utmanas och hitta sin väg.
- Man behöver fightas lite kring alla bra beslut. Affärsplanen var viktig att skapa och den säger mycket om oss och hur vi ska jobba, så den är bra att kunna gå tillbaka till. Sen har tillväxttänket varit viktigt för oss tre grundare – man måste veta vilka kunder man vill ha och ha en plan kring detta.

Företagets marknadsföring går till stor del ut på att publicera material som är intressant för målgruppen.
- Vi jobbar med mycket kunskapsspridning, att dela med oss av det vi kan. Det gör att kunder får upp ögonen för oss och kontaktar oss när de är mogna, säger Stefan Winterlén.

En lärdom för Stefan och hans affärspartners är att företagande handlar mycket om att kunna välja.
- Det är ju inte så att det är ont om idéer, svårigheten är att välja vilka som är värda att genomföra.

Ambitionen från början var att bygga ett företag som skulle växa kontrollerat. Just nu jobbar de med ledarskapsutveckling, men företagets behov av insatser förändras över tid.

Hur jobbar ni konkret med att skapa tillväxt?
-
Vi behöver hitta rätt medarbetare som är intresserade av att jobba långsiktigt och göra ett bra jobb för att kunden ska vara nöjd. Sen stöttar vi kunden även efter leverans, hjälper dem med nya integrationer och dessutom är supportdelen väldigt viktig – det är som med en vanlig butik, den är inte färdig bara för att inredningen är på plats. Den måste vara levande varje dag.

 

Om tillväxtprogrammet
Läs mer om Expedition Framåt

Tipsa en vän