Kvinna vid dörr Business Region Göteborg

Näringslivsstrategiska programmet

Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program syftar till att skapa bästa förutsättningar för företagande, alltså vad vi i staden gemensamt behöver göra för att det ska bli så enkelt, tydligt, roligt, lönsamt och hållbart som möjligt för näringslivet att blomstra. Och siktet är högt inställt - från 2016 fram till 2035 ska minst 120 000 fler jobb skapas. 

 

Ett utmaningsdrivet program

Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför, togs programmet fram i nära dialog med näringsliv, akademi och stadens bolag och förvaltningar. Tre skarpa mål är satta - Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som: 

  • är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang
  • erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt
  • har bäst klimat för företagande och innovation
Närstat_program.png

Sex strategiska områden för att stärka näringslivet

För att Göteborgs Stad ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga strategiska områden.

Två personer som lyssnar. Chalmers. Business Region Göteborg

Kompetensförsörjning

Vi ska tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens nationellt och globalt.

Läs mer
Utsikt över Göteborg BRG

Attraktionskraft

Vi ska leverera en god samhällsservice och Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt besöka. 

Läs mer
Göteborg Hisingsbron Business Region Göteborg

Infrastruktur och tillgänglighet

Vi ska fortsätta utveckla infrastrukturen med god tillgänglighet för både människor och gods. 

Läs mer
Klimatneutralt och fossilfritt byggande

Markberedskap och fysisk planering

Vi ska skapa förutsättningar för fastighetsmarknaden att kunna utveckla lokaler för näringslivets behov, samt i stadens planering, erbjuda verksamhetsmark i rätt lägen. 

Läs mer
Kvinna i kassa- Business Region Göteborg

Företagsklimat

I Göteborg ska det vara enkelt att driva företag. Kunden är alltid i fokus och vi ska ha god kunskap om stadens erbjudande till företagen. 

Läs mer
Två människor i ett utvecklingscenter

Innovationskraft

Vi ska stärka näringslivets förutsättningar för innovation genom att fortsatt vara testarena för utveckling av ny teknik, nya processer samt affärsmodeller. 

Läs mer
Modell över strategiska områden

Utgångspunkt i nio utmaningar

De sex strategiska områdena tar sin utgångspunkt i de utmaningar som identifierats i Business Region Göteborgs skrift Näringsliv och Tillväxt 2022. Bilden visar skärningspunkten där ett strategisk område möter en utmaning. 

Läs mer om utmaningarna

Om näringslivsstrategiska programmet

Programmet antogs mars 2018 av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. 

Läs publikationen
ja
Personer på kontor

Regional samverkan

Vårt arbete med näringslivsutveckling är beroende av en stark regional förankring. Sedan 2018 har vi ett fördjupat samverkansavtal med Göteborgsregionen för vårt gemensamma arbete. De 13 kommuner som omfattas är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Läs mer om regional samverkan

Referensorganisationer och stormöte

Varje år genomförs ett stormöte med näringsliv, akademi och arbetsmarknadens organisationer för att stämma av framdriften i programmet. Mötet arrangeras i samverkan med programmets referensorganisationer: Västsvenska Handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, LO, Unionen, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och studentforum.

möte storgrupp
Kontakta mig om Näringslivsstrategiska programmet
Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling